EP4. การเพิ่มจำนวนชิ้นงาน สำหรับพิมพ์หลายสี โดยใช้การเพิ่ม Instance และ Copy and Paste

ปรับปรุงล่าสุด 2 years ago โดย nattawat lohanumcharoen

สำหรับใครที่ใช้ชุดพิมพ์หลายสี MMU2S ผมแนะนำให้พิมพ์งานพร้อมกันหลายๆชิ้น เพื่อเป็นการประหยัดเส้นพลาสติก หรือจะเอาโมเดลที่มีสีใกล้เคียงกัน มาพิมพ์พร้อมกันก็ได้


บทความของเราเป็นอย่างไร ?