EP3. การกำหนดค่าต่างๆและการเลือกเส้นพลาสติก สำหรับพิมพ์งานหลายสี

ปรับปรุงล่าสุด 2 years ago โดย nattawat lohanumcharoen

สำหรับโมเดลที่พิมพ์หลายสี ผู้ใช้ต้องเป็นคนกำหนดว่า โมเดลส่วนไหน จะใช้สีไหนในการพิมพ์ ซึ่งการกำหนดสีจะพิมพ์นั้น จำเป็นต้องลำดับการใส่เส้นเข้าไปในเครื่องพิมพ์ Prusa ให้ถูกต้องด้วย ส่วนการตั้งค่าการพิมพ์นั้น จะเหมือนเดิม ไปแตกต่างจากการพิมพ์ชิ้นงานสีเดียว


บทความของเราเป็นอย่างไร ?