เส้นโครงสร้างด้านในหรือ Infill ออกมาไม่เต็มหรือขาดเป็นช่วง

ปรับปรุงล่าสุด 3 years ago โดย nattawat lohanumcharoen

สำหรับ Infill นั้นเป็นส่วนโครงสร้างด้านในที่โปรแกรมสร้างให้ ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะกำหนดความหนาแน่นได้ ซึ่งส่วนใหญ่ค่านี้จะเป็นเปอร์เซนต์ ถ้าใส่ 0 คือให้พิมพ์งานแบบกลวง ถ้าใส่ 100 คือพิมพ์งานตัน ซึ่งในบางครั้ง ผู้ใช้อาจเคยสังเกตูว่า เส้น Infill ออกมาไม่ค่อยเต็มหรือเส้นออกมาเล็ก หรือไม่ก็ขาดออกเป็นช่วงๆ ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดได้หลายสาเหตุ ซึ่งถ้าพบเจอก็ลองใช้วิธีเหล่านี้แก้ดู

  1. ลองพิมพ์ Infill แบบอื่นๆ ดู โปรแกรมทีทำ G-cdoe สำหรับ 3D Printer นั้นบางตัว สามารถกำหนดรูปแบบการพิมพ์ Infill ได้ เช่นพิมพ์เป็นรูปทรงตาข่าย หรือว่าจะเป็นแบบรังผึ้ง ซึ่งถ้าผู้ใช้เจอปัญหาก็ลองเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ Infill ดู แต่หน้าเสียดายที่โปรแกรม Cura เวอร์ชั่นเก่า ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการ Infill ได้ ซึ่งต่างจากโปรแกรม Simplify3D ที่สามารถเลือกได้หลายรูปแบบ
  2. ลดความเร็วในการพิมพ์ Infill ในส่วนนี้ ผู้ใช้หลายๆคนอาจคิดว่า Infill นั้นอยู่ด้านในของงาน ซึ่งมองไม่เห็น ก็เลยตั้งค่าพิมพ์ในส่วนของ Infill เร็วเกิน ซึ่งทำให้เกิดปัญหา เพราะเส้นไหลออกมาไม่ทัน ทำให้ขาดออกเป็นช่วงๆ ดังนั้น ก็ลองลดความเร็วในส่วนของการพิมพ์ Infill ดู
  3. สำหรับโปรแกรม 3D Printer บางตัว เช่น Simplify3D สามารถกำหนดค่า Flow rate หรือ Extrusion Width ในส่วนของ Infill ได้ หมายความว่า เวลาหัวพิมพ์เริ่มพิมพ์ในส่วนของ Infill สามารถกำหนดให้ตัวดันเส้น ดันเส้นออกมาให้มากกว่าปกติได้ ทำให้เส้น Infill นั้นมีเนื้อพลาสติกออกมา มากกว่าการพิมพ์ในส่วนอื่นๆ 

การตั้งค่ารูปแบบ Infill ในโปรแกรม Simplify3D ให้เลือกที่แถบ Infill>General>Infill Fill Pattern

    สำหรับโปรแกรม Cura การตั้งความเร็วการพิมพ์ Infill ให้ไปที่แถบ Advance>Speed>Infill Speed


    สำหรับโปรแกรม Simplify3D การตั้ง Extrusion Width ในส่วน Infill ให้ไปที่แถบ Infill>General>Infill Extrusion Width
    บทความของเราเป็นอย่างไร ?