งานพิมพ์มีช่องหว่างระหว่างขอบกับ Infill

ปรับปรุงล่าสุด 3 years ago โดย nattawat lohanumcharoen


ปัญหานี้ผู้ใช้หลายคนอาจเคยเจอว่าทำไปเวลาพิมพ์ปิดฝาด้านบนแล้ว เส้นพลาสติกไม่ยอมเชื่อมติดกับผนังหรือขอบ ทำให้เกิดช่องหว่าง ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะพิมพ์เร็วไป สามารถแก้ได้โดย ลดความเร็วในการพิมพ์ลง หรือไม่ก็ลองตั้งค่าตามหัวข้อด้านล่าง

  • โปรแกรม Slicer สำหรับ 3D Printer นั้นจะมีหัวข้อ ที่เขียนว่า Overlap ซึ่ง โปรแกรม Cura จะเรียกว่า Infill Overlap ส่วน Simplify3D นั้นจะเรียกว่า Outline  Overlap  ซึ่งค่าในช่องนี้นั้นจะมีหน่วยเป็น % ยกตัวอย่าง 15% หมายความว่าให้หัวพิมพ์ฉีดพลาสติกขึ้นไปให้ทับเส้นขอบหรือผนัง 15% ถ้าผู้ใช้เจอปัญหาว่า เส้นพิมพ์วิ่งไม่ถึงขอบหรือผนัง ก็ลองเพิ่มค่าในช่องนี้ดู
สำหรับโปรแกรม Cura การตั้งค่า Overlap ให้เลือกที่เมนู Expert Open Expert>Setting>Infill>Infill Overlap

 สำหรับโปรแกรม Simplify3D การตั้งค่า Overlap ให้เลือกที่แถบ Infill>General>Outline Overlap

บทความของเราเป็นอย่างไร ?