1. Home
  2. Knowledge Base
  3. ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข
  4. มีรอยเลเยอร์ระหว่างชั้นให้เห็น (SLA)

มีรอยเลเยอร์ระหว่างชั้นให้เห็น (SLA)

ถึงแม้ว่าเครื่องพิมพ์ระบบ SLA จะให้ความละเอียดที่สูงก็ตาม แต่ในบางครั้ง การเกิดรอยเลเยอร์ให้เห็นระหว่างชั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน ซึ่งถ้ามีปัญหาลักษณะนี้ ให้ลองแก้ตามวิธีนี้ดูก่อน

หมุนชิ้นงานในทุกแกน

หลักการในการพิมพ์งานสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ SLA หรือเรซิ่น ส่วนใหญ่จะไม่ส่วนที่เป็นหน้ากว้าง หรือมีพื้นผิวใหญ่ลงบนฐานพิมพ์ แต่จะเอามุมเล็กๆ เพื่อช่วยลดแรงดีงระหว่างชิ้นงานกับฟิลม์ ซึ่งการเกิดรอยชั้นระหว่างเลเยอร์ อาจเกิดได้จากแรงดึงที่มีมาก ทำให้เวลาดึงงานขึ้น น้ำยาเรซิ่นเกิดการกระเพื่อม เป็นลูกคลื่น ทำให้เวลาที่เครื่องเริ่มฉายชั้นต่อไป แรงกระเพื่อมของน้ำยาเรซิ่นยังไม่หมด แต่มีการฉายภาพออกไปแล้ว จะทำให้เรซิ่นบางส่วนแข็งตัว ทำให้เกิดเป็นรอยที่เห็นได้ชัดระหว่างชั้นเลเยอร์ ซึ่งการหมุนงาน โดยเอาส่วนที่เป็นมุมลง จะช่วยลดในเรื่องของแรงดึง ทำให้ปัญหานี้เกิดน้อยลง

เวลาฉายที่นานเกินไป

เวลาที่ฉายภาพนั้น เป็นตัวกำหนดรายละเอียดและความคมของชิ้นงาน ซึ่งถ้าค่าการฉายที่นานเกินไป ก็อาจจะทำให้เกิดรอยเลเยอร์ระหว่างชิ้นงานก็เป็นได้ เพราะเวลาที่เรซิ่นแข็งตัว แล้วยังมีการฉายภาพอยู่ แสงที่ฉายออกมาจะไม่สามารถทะลุผ่านชั้นที่แข็งไปได้ ก็จะฟุ้งออกด้านข้าง ทำให้เรซิ่นที่อยู่รอบๆ เริ่มแข็งในแบบไร้ทิศทาง และทำให้เกิดรอยเลเยอร์ระหว่างชั้นที่สามารถเห็นได้ด้วยตา

ดังนั้นการหาค่าฉายที่เหมาะสม ก็จะช่วยในเรื่องของรายละเอียดและความคมของชิ้นงานได้ ซึ่งการหาค่าฉายแสง สามารถทำได้หลายวิธี ใครอยากรู้ สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ Link นี้

เรซิ่นเสื่อมคุณภาพ หรือไม่ก็ผสมกันไม่ดี

เรซิ่นที่ไม่ได้ใช้นานๆแล้วปล่อยทิ้งไว้ในถาดเรซิ่น ถ้าเอามาพิมพ์โดยที่ไม่ได้กวน หรือคนเรซิ่นให้เข้ากันก่อน ทำให้เรซิ่นแยกชั้นอยู่ และถ้าเอามาพิมพ์ ก็อาจจะเห็นเป็นรอยเลเยอร์ได้ชัดเจน ดังนั้นการกวนหรือคนเรซิ่น ก่อนใช้งาน ถือว่าจำเป็นและช่วยลดปัญหารอยระหว่างเลเยอร์ได้ 

สำหรับในกรณีที่เรซิ่นอยู่ในขวด ก่อนใช้ก็ควรที่จะเขย่าขวดเรซิ่นก่อน เพื่อให้ส่วนผสมและสีให้เข้ากัน ก่อนที่จะเทลงไปในถาดน้ำยาเรซิ่น

Updated on 23/08/2023

Was this article helpful?

Related Articles