1. Home
  2. Knowledge Base
  3. เครื่อง Original Prusa i3 MK3S+
  4. ปัญหาที่เจอบ่อยและการแก้ไข Prusa MK3S

ปัญหาที่เจอบ่อยและการแก้ไข Prusa MK3S

เครื่อง Prusa ถึงแม้จะเป็นเครื่องที่ใช้งานง่าย และมีตัวช่วยในการพิมพ์ที่ฉลาด แต่ปัญหาที่พบเจอบ่อย ก็จะเหมือนกับกับเครื่องปริ้น 3 มิติ ยี่ห้ออื่นๆ ก็ตือเรื่องของหัวฉีดตัน เส้นฉีดไม่ออก หรืองานพิมพ์ไม่ติดฐาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ทางร้านได้สรุปและทำเป็นวิดีโอ เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ให้ลูกค้าสามารถลองแก้ไขได้เองก่อน ซึ่งถ้าลองแล้ว ทำไม่ได้ ก็สามารถยกเครื่องมาที่ร้านได้

1. เส้นพลาสติกฉีดไม่ออก หรือหัวฉีดตัน

สำหรับปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุใหญ่ที่เจอ ก็คือการไม่เก็บเส้น หรือปล่อยเส้นคาเครื่องไว้เป็นเวลานาน ทำให้เส้นมีการดูดความชิ้นเข้าไป เมื่อเส้นมีความชื้นมาก ก็จะทำให้เส้นเปราะและหักง่าย รวมไปถึงเมื่อเส้นถูกความร้อนที่หัวฉีด น้ำที่อยู่ในเส้นก็จะเกิดการะเบิด ระเหยกลายเป็นไอ ซึ่งตัวไอน้ำก็จะอยู่ภายในหัวฉีด ทำให้เกิดแรงดันไอน้ำขึ้นมา ทำให้ตัวดันเส้นไม่สามารถดันเส้นลงมาได้ เกิดอาการหัวฉีดตัน

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของฝุ่น ที่ตกลงมาเกาะเส้นพลาสติก ก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้หัวฉีดเกิดอาการตันได้ เพราะฝุ่นเป็นของแข็งไม่ละลาย เวลาฝุ่นเกาะเส้นลงมา ก็จะไปสะสมที่ปลายหัวฉีด ทำให้หัวฉีดมีขนาดรูเล็กลงเรื่อยๆ จนทำให้พลาสติกฉีดไม่ออก

2. เลเยอร์พิมพ์ไม่ติดฐาน

3. หน้าจอแสดงข้อความ Error และเครื่องหยุดทำงาน

3.1 Bed Leveing Failed

3.2 Err. EXTR. FAN ERROR

3.3 Err. PRINT FAN ERROR

3.4 File Incomplete. Continue anyway

3.5 MAXTEMP

3.6 MINTEMP error and MINTEMP BED

3.7 PREHEAT ERROR

4. งานปริ้นเคลื่อนไม่ตรงตำแหน่ง

5. หน้าจอแสดงข้อความ Thermal Runaway

6. หัวฉีดเต็มไปด้วยก้อนพลาสติก

Updated on 10/08/2023

Was this article helpful?

Related Articles