1. Home
  2. Knowledge Base
  3. เครื่อง Raise3D Pro 2 Series
  4. การใช้งานเครื่อง

การใช้งานเครื่อง

สอนการใช้งาน ตั้งแต่การใส่เส้นพลาสติก และคำสั่งต่างบนหน้าจอของเครื่อง รวมไปถึงการหยุดพิมพ์ เพื่อเปลี่ยนเส้น รวมไปถึงการซ่อมบำรุงเครื่อง

1.การใช้งานหน้าจอ Touch Screen

ในกรณีหน้าจอเสีย ไม่สามารถกดคำสั่งที่หน้าจอได้ ผู้ใช้สามารถที่จะต่อเมาส์ ตรงช่อง USB ด้านข้าง เพื่อใช้งานแทนการกดหน้าจอได้

2.การใส่ฐานพิมพ์

ฐานปริ้นของเครื่อง Raise3D รุ่น Pro 2 Series จะเป็นฐานอลูมเนียมที่ติดแผ่น Buildtak ลงไป ซึ่งตัวแผ่นมีการเคลือบสารพิเศษ ช่วยให้พลาสติกติดแน่นเวลาพิมพ์ เมื่อใช้ไปนาน ตัวแผ่น ก็จะเสื่อมสภาพ ผู้ใช้สามารถที่จะซื้อตัวแผ่น มาติดใหม่ได้ โดยลอกแผ่นเก่าออก

พลาสติกบางชนิดเช่น PC หรือ PETG จำเป็นต้องทากาวลงบนฐานปริ้นก่อน เพื่อไมให้งานติดฐานแน่นจนเกินไป ซึ่งถ้าไม่ทา เวลาเอางานออก ตัวงานอาจจะลอกหรือทำแผ่นขาดเสียหายได้

3.การใส่เส้นพลาสติกและท่อนำพลาสติก

เส้นพลาสติก ถ้าไม่ใช้นานๆ ไม่ควรทิ้งใว้ในเครื่อง แนะนำให้เอาออกจากเครื่อง แล้วใส่ถุงซิป พร้อมสารดูดความชิ้น จำพวก Silica gel ลงไปด้วย ถ้าปล่อยทิ้งไว้ อาจจะมีปัญหาเรื่องเส้นหักง่าย รวมถึงฝุ่น ที่อยู่บนเส้น แล้วตามไปเข้าไปในหัวฉีด ก็จะทำให้หัวฉีดตันได้

4.รายละเอียดในส่วนของแทบคำสั่ง Home ขณะพิมพ์งาน

5.การทำงานของเซนเซอร์ เช็คเส้นพลาสติก

6.การเปลี่ยนความร้อนหัวฉีด และความเร็วขณะพิมพ์งาน

7.การปรับฐานพิมพ์ ในกรณีพลาสติกไม่ติดฐาน

ก่อนที่จะทำการปรับ ควรทำการขีดเส้น เพื่อเอาไว้ใช้อ้างอิง เวลาที่ปรับ ถ้าปรับแล้วมีปัญหา ก็จะได้ปรับมาใช้ตำแหน่งเดิมได้

8.การหยุดเครื่องชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนเส้น

Updated on 23/08/2023
Was this article helpful?