โปรแกรม Idea Maker

สารบัญ

Idea Maker เป็นโปรแกรม Slicer ที่ทาง Raise3D พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่อง Raise3D ทุกรุ่น ซึ่งตัวโปรแกรมมีหน้าที่เปลี่ยนโมเดล 3 มิติ ให้เป็นไฟล์สำหรับสั่งให้เครื่องปริ้นพิมพ์ชิ้นงานออกมา ตัวโปรแกรมมีเครื่องมือช่วยในการตั้งค่า รวมไปถึงการสร้าง Support หรือตัวรองรับ นอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์พิเศษที่ช่วยให้การปริ้นงาน สวยและสะดวกมากขึ้น

1.แนะนำการใช้เมาส์และการปรับเปลี่ยนมุมมอง

2.การนำโมเดล 3 มิติเข้ามาในโปรแกรม

3.การหมุนชิ้นงานและการย้ายตำแหน่งที่พิมพ์

4.การย่อและชยาย รวมถึงการลบโมเดลออกจากพื้นที่พิมพ์

5.การตัดโมเดลออกเป็นชิ้นๆ

6.การสร้าง Support หรือตัวรองรับ

7.การขยายโมเดล Max Fit และการซ่อมโมเดล 3 มิติ

8.การสั่ง Slice ชิ้นงานเพื่อนำไปปริ้น

9.การเชื่อมต่อเพื่อดูการทำงานเครื่องผ่านโปรแกรม

10.สรุปขั้นตอนในการใช้งานโปรแกรม

11.การบันทึกค่า Parameter ที่ใช้บ่อยๆ

12. เจาะลึกการตั้งค่า Layer

13. การตั้งค่าหัวฉีด และการดึงเส้นกลับ Retraction

14. เจาะลึการตั้งค่า Infill

15. เจาะลึกการตั้งค่า Support

16. Tip การสร้าง Dense เพื่อให้แกะ Support ง่ายขึ้น

17. Tip การปริ้นงานที่ละชิ้น สำหรับเครื่อง Raise3D รุ่น N2 / Pro2 / Pro3

การพิมพ์งานที่ละชิ้น เหมาะสำหรับใช้กับเส้นพลาสติกที่มีใยเยอะๆ เช่น TPU หรือ PETG เพราะจะช่วยลดใยพลาสติกที่พาดไม่มาระหว่างชิ้นงาน รวมไปถึงพิมพ์งานที่มีความซับซ้อน

18. Tip การปริ้นงานที่ละชิ้น สำหรับเครื่อง Raise3D รุ่น E2

19. Tip การพิมพ์งานในโหมด Mirror และโหมด Duplicate ของเครื่อง Raise3D รุ่น E2

เครื่องพิมพ์ Raise3D รุ่น E2 มาพร้อมกับหัวฉีด 2 หัวที่แยกการทำงานแบบอิสระ ทำให้สามารถพิมพ์ชิ้นงานแบบเดียวกัน พร้อมกัน 2 หัวฉีดได้ ซึ่งสามารถตั้งค่าการพิมพ์แบบนี้ได้ในโปรแกรม Idea Maker

20. Tip การใช้งานเส้น Support ละลายน้ำของเครื่อง Raise3D รุ่น E2

เครื่อง Raise3D รุ่น E2 รองรับการพิมพ์ตัวรองรับหรือ Support ละลายน้ำได้ ที่เรียกว่าเส้นพลาสติก PVA ซึ่งการตั้งค่านั้น สามารถทำได้ผ่านโปรแกรม Idea Maker

Updated on 18/08/2023
Was this article helpful?