1. Home
  2. Knowledge Base
  3. เครื่อง Bambulab A1 Series
  4. คู่มือการใช้งาน Bambu Lab A1 mini

คู่มือการใช้งาน Bambu Lab A1 mini

สารบัญ

เรียนรู้การใช้งานเบื้องต้น ของเครื่องพิมพ์ 3D ยี่ห้อ Bambu Lab รุ่น A1 mini ตั้งแต่การประกอบเครื่อง แนะนำส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง รวมไปถึง ฟีเจอร์ต่างๆ ของเครื่อง

แนะนำเครื่อง

เครื่อง Bambu Lab A1 mini เป็นเครื่องปริ้น 3 มิติ ที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ FDM หรือ Fuse Deposite Material ที่ใช้วิธีหลอมละลายเส้นพลาสติกหรือ Filament แล้วฉีดออกมา ซึ่งหลักการและขั้นตอนในการใช้งานของเครื่องสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ “8 ขั้นตอนที่ถูกต้องในการใช้งาน เครื่องปริ้น 3D Printer” ถ้าใครไม่เคยใช้ 3D Printer แนะนำให้อ่านบทความด้านบนก่อน

ระบบขับเคลื่อน

หัวฉีดของเครื่องรุ่นนี้จะตั้งอยู่บนแกน X ซึ่งจะวิ่งไปทางซ้ายและขวา ส่วนฐานปริ้น จะอยู่บนแกน Y ที่จะขยับไปด้านหน้าและหลัง ส่วนแกน Z จะผูกกับแกน X ทั้งชิ้น เพื่อขยับหัวฉีด ขึ้นและลง เครื่อง A1 Mini เป็นเครื่องที่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Cartesian ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องรุ่นใหญ่อย่าง P1 series และ X1 series ที่ใช้ระบบขับเครื่องแบบ Core XY ทำให้เครื่องรุ่น A1 series จะพิมพ์ได้ช้ากว่า แต่ข้อดีของระบบ Cartesian คือบำรุงรักษาและตั้งเครื่องได้ง่ายกว่า

ชุดหัวฉีด

ชุดหัวฉีดของเครื่องรุ่นนี้เป็นแบบ Direct Drive ที่ชุดมอเตอร์ดันเส้นจะอยู่ติดกับหัวฉีด ซึ่งในชุดหัวฉีดจะปรกอบไปด้วย หัวฉีด, ใบมีดตัดเส้น Filament, ตัวป้อนเส้น Filament Hub และเซนเซอร์สำหรับเช็คเส้นพลาสติก

ส่วนประกอบของหัวฉีด

สำหรับหัวฉีดเครื่องรุ่นนี้ เป็นแบบ Hot Swap เน้นเปลี่ยนง่าย และเปลี่ยนเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการเปลี่ยน หัวฉีดจะมาเป็นแบบประกอบเสร็จในชิ้นเดียว มีขนาดรูให้เลือกหลายขนาด แต่ที่ติดมากับเครื่องจะมีขนาดรู 0.4 มิลลิเมตร ตัวทำความร้อนแลเซนเซอร์วัดความร้อน จะไม่ได้อยู่ติดกับหัวฉีด แต่จะเป็นโมดูลแยกอีกชิ้น ซึ่งจะอยู่ด้านหลังของชุดหัวฉีด ด้านข่างหัวฉีดจะมีพัดลมที่เรียกว่า Hotend Fan มีหน้าที่เป่าซิงค์ระบายความร้อนหัวฉีด ถ้าพัดลมชิ้นนี้เสีย หรือไม่หมุน จะทำให้หัวฉีดตันได้ ตัวฮีทเตอร์ให้ความร้อน จะมีซิลิโคนสีดำหุ้มอยู่ ซิลิโคนช่วยให้ ความร้อนในหัวฉีดนิ่ง ไม่สวิงไปมา และยังช่วยลด เศษพลาสติก ติดที่หัวฉีด

ส่วนประกอบชุดดันเส้น

ในส่วนของชุดดันเส้นพลาสติกนั้น จะประกอบไปด้วย ชุดเกียร์ และมอเตอร์ สำหรับชุดเกียร์จะเป็นแบบทดเกียร์ เพื่อให้มีกำลังในการดันเส้นลงไปที่หัวฉีด เวลาปริ้นงาน ตัวดันเส้นพลาสติก จะมีการดันและดึง อยู่ตลอดเวลา สามารถสังเกตุการทำงานของตัวดันเส้นได้ที่ด้านหน้าของเครื่อง ในกรณีที่เส้นพลาสติก ติดอยู่ด้านในชุดดันเส้น สามารถที่จะแก้ไขเบื้องต้นได้ โดยที่ไม่ต้องรื้อหรือถอดชุดดันเส้นออกมา

เปิดจากด้านหน้าสำหรับสังเกตุ ว่าเส้นติดหรือไม่

ดึงฝาแม่เหล็กด้านหน้าออกก่อน แล้วใช้ประแจแอล ขันน็อตเพื่อถอดฝาปิดออกมา

เปิดจากด้านข้าง เพื่อทำความสะอาดเศษพลาสติก

เวลาใช้เครื่องไปนานๆ อาจจะมีเศษพลาสติก ติดหรือสะสมอยู่ที่ตัวเฟืองขบเส้น ทำให้ตัวขบเส้นไม่มีฟัน ที่จะจิงลงไปที่เส้น Filament ทำให้ดันเส้นไม่ลง การเปิดฝาข้าง ก็เพื่อที่จะสามารถทำความสะอาด หรือเป่าเอาเศษพลาสติกที่สะสมอยู่ออก ควรทำเป็นประจำ เพื่อให้การใช้งานราบรื่น ไม่ติดขัด

เปิดจากด้านบน ในกรณีที่เส้นพลาสติก ไม่สามารถ Unload ออกได้ หรือ Load เส้นไม่เข้า

ในบางครั้ง อาจจะเกิดกรณี ที่เส้น Filament ติดอยู่ด้านใน ไม่สามารถเอาออกได้ ส่วนใหญ่เกิดจากใช้เส้นพลาสติกไม่ได้คุณภาพ เส้นมีขนาดที่ใหญ่เกิน ทำให้ติดอยู่ด้านใน การแก้ไขเบื้องต้น สามารถทได้โดยการถอดเอา Filmaent Hub ออกจากชุดดันเส้น

Filament Hub เป็นอุปกรณ์ที่ต้องระวัง เวลาดึงออก เพราะมีชุดสายแพร ที่เชื่อมติดอยู่กับชุดดันเส้น เวลาถอดออก ต้องไม่ดึงออกมาทั้งหมด แค่ดึงออกมาให้พ้นชุดดันเส้นก็พอ

ตัวตัดเส้นพลาสติก Cutter

ตัวตัดเส้นพลาสติก มีหน้าที่ ตัดเส้น Filament ก่อนที่จะ Unload เส้นออก ซึ่งเวลาทำงาน ตัวชุดหัวฉีดจะวิ่งไปทางด้านขวาสุดของเครื่อง เพื่อที่ให้ก้านกดไปชนกับดุมพลาสติก เพื่อกดก้าน ที่มีใบมีด Cutter เพื่อตัดเส้นพลาสติกที่อยู่ในหัวฉีด ตัวก้านพลาสติกจะมีแม่เหล็ก สำหรับให้เซนเซอร์ที่อยู่ในชุดหัวฉีดอ่านว่า ตัวก้านตัดพลาสติก ทำงานอยู่ หรือค้าง ถ้าค้างไม่ยอมดีดกลับ เครื่องก็จะฟ้อง Error แล้วแจ้งผู้ใช้ให้ทำการแก้ไข

การตัดเส้นพลาสติก สามารถทำได้เอง ด้วยการใช้มือกดไปที่ก้าน Lever ให้สุด

ชุดรวมเส้น Filament Hub และเซนเซอร์

สำหรับ Filament Hub จะมีหน้าที่สำหรับรวมและแยกเส้นพลาสติก ถ้าใช้คู่กับ AMS Lite ก็จะช่วยให้เครื่องสามารถปริ้นหลายสีได้ ปริ้นได้มากสุด 4 สี ภายใน Filament Hub ก็จะมีเซนเซอร์ต่างๆ ที่คอยเช็คเส้นพลาสติก สามารถรู้ได้ว่า เส้นติด เส้นพันกัน หรือเส้นไม่ยอดไหลลงมา ตัวเครื่องก็จะหยุด และแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้ทำการแก้ไข

พัดลมเป่าชิ้นงาน Cooling System

พัดลมเป่างาน เป็นอีกอุปกรณ์สำคัญ ที่ช่วยให้งานปริ้นออกมาสวย ซึ่งตัวพัดลม จะทำงานแบบอัตโนมัติ ความแรงของพัดลมจะปรับ แรง เบา ตามรูปร่างโมเดลที่กำลังปริ้นอยู่ ในบางกรณี พัดลมอาจจะปิด หรือไม่ทำงาน ถ้าปริ้นเส้นพลาสติกวิศวกรรม

ฐานทำความร้อน

เครื่อง A1 Mini มีฐานทำความร้อน สามารถทำความร้อนได้สูงสุด 80 องศา การที่มีฐานทำความร้อน จะช่วยให้พลาสติก ติดแน่นที่ฐานระหว่างปริ้น ไม่หลุดออก ซึ่งความร้อนที่ฐาน จะแตกต่างกันไป ตามชนิดพลาสติกหรือ Filament ที่เลือกในโปรแกรม Bambu Studio นอกจากช่วยให้งานติดฐานแล้ว ยังช่วยลดการหลุดหรือหดตัวของพลาสติกบางชนิด

ก่อนใช้งาน ควรตรวจสอบว่าฐานทำความร้อนสะอาด ไม่มีเศษพลาสติดอยู่ เพราะถ้าไม่เอาออก จะทำให้การวัดฐานปริ้นคลาดเคลื่อน กระทบกับการปริ้น และยังทำให้ฐานทำความร้อนเสียหายได้

อุปกรณ์เช็ดหัวปริ้นที่ติดกับฐานทำความร้อน

สำหรับด้านหลังของฐานปริ้น จะมียางซิลิโคน กับแผ่นเหล็กบางเจาะรูเล็กๆ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ มีหน้าที่เช็ดหัวพิมพ์ ก่อนที่เครื่องจะทำการปริ้น และวัดฐาน เครื่อง A1 Mini มีระบบวัดฐานปริ้นแบบอัตโนมัติ ที่จะใช้หัวฉีดกดลงไปที่ฐานปริ้น ก่อนปริ้นทุกครั้ง ดังนั้นหัวปริ้น ต้องสะอาดไม่มีเศษพลาสติกติดที่หัว การทำความสะอาดหัวฉีด จึงจำเป็นสำหรับเครื่อง A1 mini

การทำความสะอาดหัวฉีดจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือเช็ดหัวด้วยยางซิลิโคน หลังจากเช็ดเสร็จแล้ว หัวฉีดก็จะถูกับแผ่นเหล็กบางๆ เพื่อทำความสะอาดพลาสติกส่วนเกินที่อาจจะติดที่หัวฉีด อุปกรณ์ทั้ง 2 ชิ้น นี้ใช้ไปเรื่อยๆ จะสึก ต้องมีการเปลี่ยน

แผ่นเหล็ก Build Plate

อุปกรณ์ชิ้นนี้ ช่วยให้การเอาชิ้นงานปริ้นออกได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือ แค่ยกแผ่นออกจากเครื่องแล้วบิดไปมา ชิ้นงานก็หลุด ซึ่งแผ่นเหล็ก Build Plate จะมีให้เลือกหลายแบบ ทั้งแบบหยาบและแบบเรียบ ซึ่งจะมีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันไป ตัวแผ่นที่ติดไปกับเครื่องจะเป็นแผ่น Texture Plate ที่เป็นผิวหยาบ เหมาะสำหรับปริ้นเส้น PLA / ABS และ PETG

Bambu Textured PEI Plate

แผ่นฐานแบบหยาบ จะเป็นเป็นที่ มีการเคลือบ PEI ลงไปบนแผ่น เหมาะสำหรับปริ้นเส้น PLA / PETG และ TPU ข้อดีของแผ่น Texture ก็คือ ไม่จำเป็นต้องทากาว หลังจากปริ้นเสร็จ เมื่อแผ่นเย็น งานจะหลุดออกมาเอง สำหรับการทำความสะอาดให้เช็ดด้วย แอลกฮอล์ ก่อนปริ้นทุกครั้ง เพื่ดกำจัดคราบน้ำมันจากนิ้วมือ ที่ไปแตะที่แผ่น

Bambu Smooth PEI Plate

สำหรับแผ่นนี้ จะเป็นแผ่นแบบที่มีพื้นผิวเรียบ ด้านบนติดสติกเกอร์ PEI เหมาะสำหรับปริ้นพลาสติกวิศวกรรมจำพวก ABS ซึ่งแนะนำให้ทากาว Magigoo ก่อนปริ้น จะช่วยให้งานติดแน่นขึ้น สามารถนำไปใช้ปริ้นกับเส้น PLA หรือ PETG ก็ได้

ตัวตั้งสายพาน

เครื่อง A1 Mini เป็นเครื่องที่แบบ Carterisan ที่ใช้สายพาน ในการขยับหัวฉีดและฐานปริ้น เมื่อใช้งานไปนานๆ สายพานอาจจะมีการยืดออก ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานที่ปริ้นออกมา มีขนาดที่ผิดหรือเพี้ยนไปจากแบบ ถ้าเป็นโมเดลกลม อาจจะไม่กลม แต่อาจจะเป็นวงรีแทน ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการตั้งสายพาน

ตั้วตั้งสายพานแกน X

ตัวตั้งสายพานแกน X จะเป็นน้อตที่สามารถขันและปรับความตึงได้ ซึ่งจะอยู่บนตำแหน่งหัวฉีด ตัวเครื่องจะมีเซนเซอร์ ที่จะคอยตรวจจับความตึงสายพาน ถ้าสานพานหย่อนก็จะเตือนขึ้นมาที่หน้าจอ

ตั้วตั้งสายพานแกน Y

สำหรับแกน Y ตัวตั้งจะอยู่ตรงฐานปริ้น ต้องแกะฝาออกมาก่อน ถึงจะเห็นน็อตที่ใช้สำหรับปรับตั้งสายพาน ตัวเครื่อง A1 mini จะมีเซนเซอร์คอยวัดความตึงของสายพาน ถ้าสายพานเริ่มหย่อน หรือไม่ได้ค่าในเกณฑ์ ตัวเครื่องก็จะฟ้อง ขึ้นมาที่หน้าจอ

แกะกล่องเครื่อง A1 mini

ตัวเครื่อง A1 mini เมื่อได้มา จะต้องมีการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน สามารถที่จะทำตามขั้นตอนตามนี้ได้เลย

1. เอาเครื่องออกจากกล่อง

2. ยกเครื่องออกจากกล่อง เวลายกให้อุ้มออกมา อย่าถือยกออกมามือเดียว

3. เอาอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมด ออกจากกล่อง

4. เอาโฟมและพลาสติที่หุ้มออกจากเครื่อง

5. ตัดสาย Zip Tie และขันเอาตัวล็อคแกน Z

6. ขยับหัวฉีดออกด้านข้าง เพื่อเอาโฟมและกระดาษที่หุ้มชุดหัวฉีดออก

7. ทำการขันน็อตที่อยู่ด้านใต้ฐานทำความร้อน โดยขันให้แน่น มีน็อตให้ขัน 3 ตัว ดำแหน่งตามในรูป

8. ติดตั้งอุปกรณ์ Purge Wiper สำหรับให้หัวปริ้นฉีดเส้นพลาสติกทิ้งก่อนที่จะไปปริ้นงาน

อุปกรณ์ชิ้นนี้ จะติดอยุ่บนแกน X ซึ่งจะขยับขึ้น ลง ตามแกน Z มีหน้าที่ เช็ดหัวปริ้น เวลาหัวพิมพ์ฉีดเส้นพลาสติกทิ่้ง

หลังจากติดตั้งแล้ว ตัว Purge Wiper จะอยู่ขนานกับแกน X

9. ติดตั้งตัวแขวนเส้นพลาสติก ด้านหลังแกน Z ใช้น็อต 2 ตัว ให้ดูถุงน็อตที่เชียนว่า For Spool Holder ซึ่งเวลาติดตั้ง จะยึดเพลทเข้ากับเครื่องก่อน แล้วตัวแขวนเส้น ก็จะใส่เข้าไปโดยการสไลด์ลงเพลท

10. ติดตั้งท่อเทฟลอนสีขาว ใช้เส้นที่มีความยาว 580 มิลลิเมตร เสียบลงไปทั้ง 2 ฝั่ง และจัดระเบียบสายไฟกับท่อเทฟลอน โดยใช้ตัว Cable Organizer

ตัว Cable Organizer จะมีช่องทั้งหมด 5 ช่อง โดยมี 4 ช่องใหญ่และ 1 ช่องเล็ก ซึ่งช่องเล็กจะเอาไว้ใสสายไฟสีดำเท่านั้น

11. เปิดเครื่องแล้วเริ่มทำตาม คำสั่งที่หน้าจอแนะนำ ซึ่งจะมีทั้งการตวจเช็คอุปกรณ์ และการ Calibrate เครื่อง ก่อนใช้งาน

ก่อนเปิดเครื่องแนะนำให้ตรวจสอบทุกจุด ว่าไม่มีโฟม ติดที่เครื่อง มีการขันน็อตออกตามคุ่มือ รวมถึงขันน็อตให้แน่น ในส่วนของฐาน เมื่อตรวจสอบแล้ว ก็ให้ทำการเปิดเครื่องได้เลย

ตอนเปิดเครื่องครั้งแรก จะมีขั้นตอนในการผูกเครื่องเข้ากับ บัญชีผู้ใช้งาน ผ่าน App ที่ชื่อว่า Bambu Handy ซึ่งถ้ายังไม่สะดวก ก็สามารถผ่านขั้นตอนนี้ได้เลย จะมาทำที่หลัง จากตั้งเครื่องเสร็จก็ได้

แกะกล่องเครื่อง A1 mini Combo

สำหรับการประกอบเครื่องสามารถดูในส่วนของรุ่น A1 Mini แล้วทำตามได้เลย ส่วนที่เป็น AMS lite ชุดพิมพ์ 4 สี สามารถทำตามในภาพด้านล่างได้เลย

1. ประกอบตัว AMS lite เข้ากับขาตั้ง แล้วยึด้วยน็อต 4 x BT3 จำนวน 6 ตัว อยู่ในถุงที่เขียนว่า For AMS Stand

2. ใส่ตัวแขวนเส้น Rotary Spool Holder โดยดันลงไปให้สุด

ให้สังเกตุเวลาใส่ จะมีสีบอก ให้ใส่ให้ตรง เขียวใส่กับเขียว เหลืองใส่กับเหลือง

3. ใส่ท่อเทฟลอน เข้ากับ Filamet Hub ที่อยู่บนเครื่องกับ AMS Lite

ท่อเทฟลอน ที่ให้ไปกับชุด AMS Lite จะมี 2 ขนาด ขนาดสั้นจะยาว 580 มิล กับขนาดยาว 700 มิล ซึ่งเวลาใส่ ต้องใส่ให้ถูก ถ้าใส่ไม่ถูก จะมีปัญหาเวลาปริ้นแบบสลับสี

ท่อสั้นที่ยาว 580 มิล จะใส่ในช่อง Connector 1 และ 2 ของ AMS Lite ส่วนฝั่ง Filament Hub ก็อยู่ด้านซ้าย บน สำหรับ Connector 1 ส่วนซ้ายล่างจะเป็นท่อจาก Connector 2

สำหรับท่อยาว 700 มิล จะใส่ที่ Connector เบอร์ 3 และ 4 โดยที่ท่อจาก Connector เบอร์ 3 จะต่อเข้ากับ Filament Hub ที่อยู่ขวาล่าง ส่วน ท่อจาก Connector เบอร์ 4 จะใส่เข้ากับ Filmaent Hub ที่อยู่ตำแหน่งขวาบน

ในกรณีที่เสียบผิด แล้วต้องการดึงท่อออก จะต้องกดตัว Fitting สีดำก่อน แล้วถึงจะดึงท่อออกมาได้ ถ้าไม่กด แล้วฝืนดึงออกมา จะทำให้ตัวล็อคท่อเสียหาย

4. ติดตั้งตัวจัดระเบียบท่อ Cable Organizer

ตัวจับระเบียบ จะช่วยให้ท่อเทฟลอน อยู่ในตำแหน่ง และท่อไม่พันกัน ช่วยให้เส้นพลาสติก สามารถไหล ลงไปที่หัวฉีดได้ง่าย ซึ่งตัวจัดระเบียบ จะมีช่อง 5 ช่อง โดยมี 4 ช่องใหญ่ สำหรับใส่ท่อเทฟลอน และ 1 ช่องเล็กสำหรับสายไฟสีดำ

ตัว AMS lite และตัวเครื่อง A1 mini ควรตั้งไม่ห่างเกินไป ระยะที่เหมาะสม คือประมาณ 5 เซนติเมตร ตามรูปภาพ ถ้าตั้งห่างไป อาจจะทำให้เส้นพลาสติก ติดหรือไหลไปที่หัวฉีดได้ยาก ทำให้เวลาปริ้นแล้ว เส้นติด หรือไม่ฉีดออกมา

5. ต่อสายไฟ เชื่อมระหว่าง AMS lite กับตัวเครื่อง

เวลาเสียบสาย ต้องเสียบให้ตรงตำแหน่ง และต้องเสียบให้สุด เพื่อไม่ให้สายหลุดออกมา ระหว่างเครื่องทำงาน จะเสียบข่องไหนก็ได้

ให้ระวัง เวลาเสียบสาย ระหว่างเครื่องกับ AMS Lite ตัวสายจะต้องไม่คล้องหรือเข้าไปพันกับสายของเครื่อง A1 mini เพราะเวลาใช้งาน ตัวสายของเครื่อง A1 mini จะมีการขยับแล้ว อาจจะไปดึงให้สายที่เชื่อมเครื่องกับ AMS lite หลุดออกได้

5. ทำการเปิดเครื่อง แล้วทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ ซึ่งจะมีในส่วนของการตรวจเช็คอุปกรณ์ และการ Calibrate เครื่อง

อธิบายคำสั่งต่างๆ ที่หน้าจอ

หน้าต่างหลัก

หลังจากเปิดเครื่องมาแล้ว จะเจอหน้าต่างหลัก ซึ่งจะรวมคำสั่ง สำหรับการใช้งานเครื่อง ในหน้าต่างหลัก ยังมีข้อมูลด้านน ที่แสดง ความร้อนหัวฉีด ความร้อนฐานปริ้น รวมไปถึง สถานะการเชื่อมต่อของเครื่อง และกล้อง

Printing file สำหรับเลือกไฟล์ที่จะปริ้นกับเครื่อง

Filament สำหรับการโหลดเส้นเข้าและออกรวมถึงการกำหนดชนิดเส้นพลาสติก

Setting การตั้งค่า ของเครื่องทั้งหมด รวมไปถึงการเชื่อมต่อ Wif และการเปิด-ปิด ฟีเจอร์ต่างๆของเครื่อง

Assistant ดูข้อความและข้อแนะนำในการช่วยเหลือ

หน้าต่างคำสั่ง Print Files

ในหน้าต่างนี้ จะรวมไฟล์สำหรับใช้ปริ้นกับเครื่อง ซึ่งไฟล์ จะถูกส่งมาเก็บอยู่ใน SD card ที่เสียบอยู่ด้านข้างเครื่อง ซึ่งการส่งไฟล์เข้ามาที่เครื่อง จะส่งผ่านโปรแกรม Bambu Studio ตัวไฟล์งาน จะมีรูปภาพแสดง รวมไปถึงชื่อไฟล์ เมื่อต้องการปริ้นไฟล์ไหน ก็ให้กดไปที่ไฟล์นั้น ตัวเครื่องก็จะแสง ภาพขนาดใหญ่ของชิ้นงานทีจะปริ้น รวมไปถึง บอกเวลาที่ใช้ปริ้น และน้ำหนักของเส้นพลาสติกที่จะใข้

ด้านล่าง ก็จะมีตัวเลือกให้ผู้ใช้ สามารถเลือกเปิด-ปิดฟีเจอร์ หรือตัวช่วยในการปริ้น ซึ่งจะมี

Use AMS คือให้ใช้เส้นพลาสติกที่แขวนอยู่บน AMS Lite

Timelapse ถ้ากดเปิด ก็จะให้เครื่องทำการถ่ายวิดีโอ Timelapase เวลาที่เครื่องปริ้นงาน ซึ่งไฟล์ จะถูกบันทึกอยู่ใน SD Card

Bed Leveling ถ้ากดเปิด คือให้เครื่องทำการวัดฐานพิมพ์ ก่อนทีจะเริ่มพิมพ์งาน ถ้างานชิ้นใหญ่ หรือพิมพ์เต็มพื้นที่ แนะนำให้เปิดเอาไว้ จะช่วยให้พื้นของงานที่ปริ้นออกมาดูเรียบ

Dynamic Flow Calibration เป็นฟีเจอร์สำหรับ ปรับอัตราการฉีดพลาสคิกให้สัมพันธ์กับเส้นและงานที่ฉีดออกมา แนะนำให้เปิด จะช่วยลดรอยขยักบนผิวงาน

เวลาเปิดใช้ฟีเจอร์ด้านบน ให้กดไปที่ฟีเจอร์ที่ต้องการ ตัวหนังสือจะกลายเป็นสีเขียว แปลว่า ฟีเจอร์นั้น ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว

หน้าต่างแสดงการทำงาน ตอนที่เครื่องปริ้นอยู่

เวลาสั่งปริ้นชิ้นงาน ตัวเครื่องจะแสดงผลข้อมูล ทั้งเรื่องความเร็ว และเปอร์เซนต์ของงานที่ปริ้นไปแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามภาพ

1. ช่องแสดงรูปชิ้นงานที่กำลังปริ้น

2. ชั้นเลเยอร์ที่กำลังปริ้น / จำนวนเลเยอร์ทั้งหมด

3. บอกเวลาว่าเหลืออีกกี่นาที่ งานปริ้นจะเสร็จ

นอกจากบอกข้อมูลแล้ว ด้านข้าง ยังสามารถที่จะกดเพื่อเปลี่ยนค่าต่างๆ ในการพิมพ์ได้ รวมไปถึงเปิด-ปิดไฟ / ยกเลิกรวมไปถึง หยุดปริ้นชั่วคราว

1. ตัวช่วยเหลือ Smart Assistant ที่จะบอกข้อมูลต่างๆ ในกรณีที่เครื่องผิดปกติ เช่น เส้นพลาสติกติด หรือหัวฉีดตัน เป็นต้น

2. ปิด-เปิดไฟ LED ส่องงาน ตัวไฟ LED จะอยู่ติดกับกล้อง

3. ปุ่มหยุดชั่วคราว และปุ่มยกเลิกการปริ้น

1. อุณหภูมิหัวฉีด

2. อุณหภูมิฐานปริ้น

3. ความเร็วในการปริ้น มีให้เลือก 4 โหมดด้วยกัน

4. ความแรงพัดลมเป่าชิ้นงาน

ค่าด้านบน สามารถที่จะปรับแต่งได้ ตอนที่เครื่องกำลังปริ้นอยู่ได้เลย โดยกดเข้าไปที่ค่าที่ต้องการ เมื่อกดแล้ว ตัวเครื่องจะเปิดหน้าต่าง Control ขึ้นมา เพื่อให้ทำการปรับค่า

หน้าต่างหน้า Control สำหรับปรับค่าต่างๆ ระหว่างปร้ิน
หน้าต่างปรับค่าความเร็ว มีให้เลือก 4 ระดับ
หน้าต่างปรับค่าความร้อนหัวฉีด
หน้าต่างปรับความร้อนฐานปริ้น ปรับได้สูงสุด 80 องศา
หน้าต่าง เปิด-ปิดพัดลม และ ปรับความแรงพัดลมที่เป่าชิ้นงาน หน่วยเป็น %

หน้าต่าง Filament สำหรับเครื่อง A1 Mini

สำหรับเครื่อง A1 Mini ที่ไม่มี AMS lite ตัวหน้าต่างจะแสดงผลเป็น External Spool ซึ่งจะใช้เส้นพลาสติกที่แขวนอยุ่กับเครื่อง ในหน้าต่างนี้ จะมีคำสั่ง

1. Load สั่งให้เครื่องทำการโหลดเส้นเข้าไปที่หัวฉีด

2. Unload สั่งให้เครื่องเอาเส้นออกจากหัวฉีด เพื่อทำการเปลี่ยนเส้น

3. Retry ในกรณีที่โหลดเส้นไม่ถึงหัวฉีด หรือตัวเซนเซอร์ที่หัว ไม่สามารถตรวจเจอเส้นพลาสติก ให้ใช้มือดันเส้นพลาสติกลงไปที่หัวเอง แล้วกด Retry เพื่อให้เครื่องทำการตรวจเช็ตและโหลดเส้นลงไปอีกครั้ง

4. Edit สำหรับตั้งค่าชนิดเส้นพลาสติกที่ใส่เข้าไปในเครื่อง ซึ่งตัวเครื่อง จะมี Profile ของชนิดเส้นให้เลือก ให้เลือกให้ตรงก้บเส้นที่ใส่ เพื่อที่เครื่องจะได้ตั้งค่าความร้อนหัว และฐาน ให้ตรงกับเส้นพลาสติก

5. Hall Sensor จะเป็นรูป Icon หัวฉีด ถ้ามีเส้นพลาสติกอยู่ในหัวฉีด ตัวรูป จะมีจุดสีเขียว ซึ่งจะบอกสถานะว่า เส้นพลาสติกถูกโหลดเข้าไปอยู่ในหัวฉีดแล้ว แต่ถ้าไม่มีเส้นพลาสติก ตัวจุดสีเขียวจะหายไป

หน้าต่างสำหรับตั้งค่าเส้นพลาสติก

ถ้ามีการกด Edit ตัวเครื่อง ก็จะแสดงหน้าต่างในการตั้งค่าเส้นพลาสติกที่ใช้ ซึ่งจะมีค่าให้เลือก

1. Filament จะเป็นการเลือกยี่ห้อเส้นพลาสติก ซึ่งจะมีให้เลือก Bambu / Polylite / Generic

2. ชนิดเส้นพลาสติก ก็จะมีให้เลือก PLA / ABS / PETG / TPU

3. Color คือสีของเส้น ถ้าระบุเข้าไปด้วย เวลาเชื่อมต่อเครื่องกับโปรแกรม Bambu Studio หรือ App Bambu Handy ตัวสีของเส้นก็จะปรากฎ ขึ้นมาในโปรแกรมด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้งาน

4. Dynamic Pressure Control คือค่าสำหรับปรับอัตราการฉีด ซึ่งถ้าไม่รู้ให้เลือกเป็น Default ส่วนใหญ่ถ้าใช้เส้นพลาสติกที่เครื่องมีให้เลือกอยู่แล้ว ค่านี้ก็เลือก Default ได้เลย แต่ถ้าเลือกยี่ห้อเป็น Generic ค่านี้อาจจะต้องหา แล้วเอามาใส่เอง ซึ่งก็จะมีขั้นตอนในการหาค่านี้อยู่

หน้าต่าง Filament สำหรับเครื่อง A1 Mini Combo ที่มี AMS Lite

สำหรับ AMS lite จะสามารถใส่เส้นพลาสติกรอไว้ได้สูงสุดถึง 4 เส้น สามารถใส่เส้นที่แตกต่างกันได้ เวลาใช้งานก็แค่เลือกในโปรแกรม ว่าจะใข้เส้นในช่องไหน ในการปริ้น การตั้งค่าเส้น สามารถทำได้ โดยกดปุ่มแทบ AMS

ในกรณีที่มีเส้นอยู่ในหัวฉีด รูปหัวฉีดจะมีจุดสีเขียว รวมไปถึงตำแหน่งของเส้นที่ใช้ก็จะเป็นสีเขียว
ถ้าไม่มีเส้นอยู่ที่หัวฉีด ตัวจุดสีเขียวก็จะหายไป

เวลาใช้สั่งงานปริ้น ไม่จำเป็นต้องโหลดเส้นไปที่หัวฉีด ตัวเครื่องจะทำการโหลดเส้นเอง ตามไฟล์ที่สั่งมาให้แบบอัตโนมัติ เวลาปริ้นเสร็จ ตัวเส้นพลาสติก ก็จะถูกดึงออกจากหัวฉีดเอง

การตั้งค่าเส้น Filament ที่อยู่ใน AMS สามารถทำได้โดยกดที่เส้นที่ต้องการตั้งค่า แล้วกด Edit ตัวเครื่องก็จะแสดงหน้าจอขึ้นมา ผู้ใช้สามารถกำหนดยี่ห้อ ชนิดและสีของเส้นพลาสติกได้เอง

หน้าต่างสำหรับตั้งค่าเส้นพลาสติก

1. Filament จะเป็นการเลือกยี่ห้อเส้นพลาสติก ซึ่งจะมีให้เลือก Bambu / Polylite / Generic

2. ชนิดเส้นพลาสติก ก็จะมีให้เลือก PLA / ABS / PETG / TPU

3. Color คือสีของเส้น ถ้าระบุเข้าไปด้วย เวลาเชื่อมต่อเครื่องกับโปรแกรม Bambu Studio หรือ App Bambu Handy ตัวสีของเส้นก็จะปรากฎ ขึ้นมาในโปรแกรมด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้งาน

4. Dynamic Pressure Control คือค่าสำหรับปรับอัตราการฉีด ซึ่งถ้าไม่รู้ให้เลือกเป็น Default ส่วนใหญ่ถ้าใช้เส้นพลาสติกที่เครื่องมีให้เลือกอยู่แล้ว ค่านี้ก็เลือก Default ได้เลย แต่ถ้าเลือกยี่ห้อเป็น Generic ค่านี้อาจจะต้องหา แล้วเอามาใส่เอง ซึ่งก็จะมีขั้นตอนในการหาค่านี้อยู่

เริ่มปริ้นงานชิ้นแรกกับเครื่อง A1 mini

เริ่มปริ้นงานหลายสีกับเครื่อง A1 mini Combo

Was this article helpful?

Related Articles