1. Home
  2. Knowledge Base
  3. เครื่อง BambuLab P1 Series
  4. การโหลดเส้นเข้าเครื่อง P1P / P1S

การโหลดเส้นเข้าเครื่อง P1P / P1S

ก่อนที่จะเริ่มใช้เครื่องพิมพ์​ จะต้องทำการโหลดเส้นพลาสติกเข้าไปในเครื่องก่อน ซี่งการโหลดก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างแรก ที่ต้องทำ ก็คือ ตรวจเช็คม้วนเส้นพลาสติก ที่จะใส่เข้าเครื่อง ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เส้นไม่เปราะ ไม่หักเวลาจับ รวมไปถึงเช็คว่าเส้นไม่พันกันในม้วน

สอดเส้นเข้าไปในท่อเทฟลอนด้านหลัง

สำหรับการใส่เส้นเข้าเครื่อง ให้ดันเส้นเข้าไปจนสุด จนกว่าจะดันเส้นไม่ได้ เพื่อให้ตัวเส้นเข้าไปรออยู่ที่ตัว Extuder ที่เฟืองขบเส้นพลาสติก

เวลาแขวนเส้นด้านหลัง ให้สังเกตุตรงปลายเส้นที่จะเอาเส้นเข้าท่อ จะต้องอยู่ฝั่งเดี่ยวกับท่อเข้า เพื่อให้เส้นวิ่งเข้าไปในท่อ ตามธรรมชาติ โดยไม่งอ และบิดไปมา

เลือกคำสั่ง Load ที่หน้าจอ

หลังจากกด Load ตัวหัวฉีดจะเริ่มทำความร้อน ไปที่ 250 องศา ให้รอจนกว่าความร้อนถึง โดยสังเกตุตัวเลขด้านหน้า ของหัวฉีด ต้องเท่ากับตัวเลขด้านหลัง พอความร้อนถึงแล้ว ก็ให้ทำการเอามือดันเส้นเข้าไปอีกครั้ง จนรู้สึกว่า เส้นโดนดึงเข้าไปเอง ก็ให้ปล่อยมือ

กด Load เพื่อเริ่มกระบวนการเอาเส้นเข้า
รอจนกว่าความร้อน ถึง 250 โดยสังเกตุเลขด้านหน้า
ความร้อนถึง 250 แล้ว ให้เอามือดันเส้น ตัวเฟืองจะทำการจับเส้น แล้วดึงลงไปเอง

รอดูเส้นออกที่หัวฉีด

ตัวเฟืองใน Extruder จะทำการจับและดันเส้นลงไปที่ปลายหัวฉีด ให้ผู้ใช้สังเกตุดูที่หัวฉีด ว่ามีเส้นไหลออกมาหรือยัง ถ้าไหลออกมาแล้วให้กด Done เพื่อเป็นการจบกระบวนการโหลดเส้นพลาสติก

ถ้าเส้นไม่ออกให้กด Retry

ในบางครั้ง เส้นอาจจะยังไปไม่ถึงหัวฉีด แต่ตัวดันเส้น หยุดดันเส้น ทำให้ยังไม่เห็นเส้นออกที่ปลายหัวฉีด ถ้าเกิดกรณี ให้กดปุ่ม Retry ตัว Extruder ก็จะทำการดันเส้นลงมาอีกครั้ง ถ้าเส้นพลาสติกออกมาที่ปลายหัวแล้ว ก็ให้กด Done ได้เลย แต่ถ้ายังไม่ออก ก็กด Retry สามารถทำแบบนี้ ซ้ำไปได้เรื่อยๆ จนกว่าเส้นจะออกที่หัวฉีด

กดปุ่ม Retry ถ้าเส้นยังไม่ออกจากปลายหัวฉีด
Updated on 22/07/2023
Was this article helpful?

Related Articles