1. Home
  2. Knowledge Base
  3. เครื่อง BambuLab X1 Series
  4. เปลี่ยนแผ่นสติกเกอร์ฐานพิมพ์
  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. เครื่อง BambuLab P1 Series
  4. เปลี่ยนแผ่นสติกเกอร์ฐานพิมพ์

เปลี่ยนแผ่นสติกเกอร์ฐานพิมพ์

สำหรับเครื่อง Bambulab จะมีฐานพิมพ์ ที่ใช้แผ่นสติกเกอร์แปะบนแผ่นเหล็ก ซึ่งจะมี แผ่น Cool Plate และ แผ่น Engineering Plate ถ้าใช้ไปนานๆ แผ่นพวกนี้ จะมีอาการพอง หรือแผ่นเผยอ ออกตามุมของแผ่น ทำให้ไม่สามารถปริ้นได้ ซึ่งทางแก้ก็คือ ลอกแผ่นเก่า และติดแผ่นใหม่ลงไป

Jig สำหรับใช้เปลี่ยนแผ่น

ก่อนที่จะเปลี่ยน แนะนำให้พิมพ์ Jig ที่ชื่อว่า Bambulab Sticker Applicator สำหรับเอาไว้เป็นตัววางแนว ให้แผ่นติดได้ตรง และยังใช้เป็นตัวรีด ไล่อากาศออก

โมเดลที่เป็น Jig สำหรับติดแผ่นสติกเกอร์

ก่อนที่จะติดแผ่นสติกเกอร์ แผ่นใหม่ลงไป ตัวแผ่นเหล็กต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น หรือคราบน้ำมันจากนิ่้วมือ เพราะถ้าไม่สะอาด ตัวกาวที่ติดจะใช้ได้ไม่นาน

วิดีโอสอนการเปลี่ยนแผ่น

Updated on 24/08/2023
Was this article helpful?

Related Articles