1. Home
  2. Knowledge Base
  3. ปริ้นงานในห้องแอร์ ได้ไหม?

ปริ้นงานในห้องแอร์ ได้ไหม?

3D Printer สามารถนำไปใช้ในห้องแอร์ได้ แต่ต้องดูว่า มีคนอยู่ด้วยไหม และต้องดูว่าวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปนั้นเป็นชนิดไหน ซึ่งวัสดุบางตัว ก็ไม่เหมาะที่จะเอามาพิมพ์ในห้องแอร์ สำหรับการนำเครื่องไปใช้ในห้องแอร์ ให้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้

กลิ่น

พลาสติกและเรซิ่นบางตัว จะมีกลิ่นที่แรง ซึ่งอาจจะทำให้บางคนที่มีความไว อาจจะรู้สึกปวดหัวและวิงเวียนศรีษะได้ ดังนั้น ถ้าจำเป็นต้องใช้วัสดุเหล่านี้ ก็ไม่แนะนำให้วางเครื่องในห้องแอร์

ABS / ASA จะเป็นเส้นพลาสติกที่มีกลิ่นแรง ส่วน PLA และ PETG จะมีกลิ่นน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีเลย สำหรับเรซิ่น ส่วนใหญ่แล้ว จะมีกลิ่นทุกตัว เวลาเปิดฝาก็จะได้กลิ่น แต่เวลาที่พิมพ์แล้วปิดฝา จะไม่มีกลิ่นออกมา

ฝุ่นที่เกิดจากการพิมพ์

สำหรับเครื่องพิมพ์​ 3 มิติ ทีใช้การหลอมละลายพลาสติก อาจจะมีการปล่อย ฝุ่นขนาดเล็กออกมา ซึ่งจำนวนฝุ่นที่ปล่อยออกมา มากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับชนิดเส้นพลาสติก ดังนั้น ถ้าจำเป็นต้องนำเครื่องไปใช้ในห้องแอร์ ทางร้านก็แนะนำว่าให้มีเครื่องฟอกอากาศดีๆ ซักตัว วางไว้ด้วยกัน

สำหรับเส้น Filament ที่ทำให้เกิดฝุ่น ตอนพิมพ์มากที่สุด จะเป็นเส้น ABS ซึ่งถ้าจะใช้เส้นชนิดนี้ แนะนำให้วางเครื่องในตู้ปิด และมีตัว Filter กรองอากาศ อยู่ด้านใน

Was this article helpful?