1. Home
  2. Knowledge Base
  3. โปรแกรม Bambu Studio
  4. การวางชิ้นงานหน้ากว้างลงบนฐาน (Lay on Face)

การวางชิ้นงานหน้ากว้างลงบนฐาน (Lay on Face)

การเลือกตำแหน่งวางชิ้นงาน ถือว่าเป็นตัวแปร สำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยให้งานที่ปริ้นสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ เพราะถ้าวางงานไม่ดี งานที่ปริ้นอยู่อาจจะหลุดออกระหว่างปริ้น ทำให้งานเสีย ซึ่งจะเสียทั้งเวลา และเสียทั้งเส้นพลาสติก

เทคนิคง่ายๆ สำหรับมือใหม่ ก็คือ การเลือกหน้ากว้างสุด ของชิ้นงาน วางไว้บนพื้น ซึ่งจะช่วยให้ชิ้นงานติดแน่น ไม่หลุดระหว่างปริ้น

สำหรับโปรแกรม Bambu Studio ก็จะมีฟีเจอร์ ที่ช่วยในการเลือกตำแหน่งของชิ้นงาน ว่าจะวางตรงไหนให้ติดกับฐาน ซึ่งเรียกว่า Lay on Face

การเรียกใช้ฟีเจอร์ Lay on Face

  1. เลือกโมเดล
  2. เลือกไอคอน Lay on Flace ที่อยู่ด้านบน หรือกดปุ่ม F บนคีย์บอร์ด
  3. นำเมาส์ไปเลือกหน้า Face ที่ต้องการวางที่พื้น
Updated on 27/07/2023
Was this article helpful?

Related Articles