1. Home
  2. Knowledge Base
  3. โปรแกรม Bambu Studio
  4. การ Add หรือโหลดไฟล์ 3 มิติเข้าโปรแกรม

การ Add หรือโหลดไฟล์ 3 มิติเข้าโปรแกรม

สำหรับการเอาไฟล์เข้ามาที่โปรแกรม Bambu Studio สามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการลากไฟล์ที่เป็น Icon เข้ามาที่โปรแกรม หรือจะกดปุ่ม Add เพื่อเลือกไฟล์เข้ามา ซึ่งการเลือกไฟล์สามารถเลือกหลายๆ ไฟล์พร้อมกันเลยก็ได้

สำหรับไฟล์ 3 มิติ ที่รองรับโดยปกติจะเป็นไฟล์ STL / OBJ / 3MF แต่โปรแกรม Bambu Studio สามารถที่จะรองรับไฟล์ STEP ได้ด้วย ซึ่งจุดเด่นของไฟล์ STEP นอกจากจะ Save เป็นงานเดี่ยวๆได้แล้ว ยังสามารถที่จะ Save งานแบบที่ประกอบเสร็จแล้วก็ได้ ซึ่งโปรแกรม Bambu Studio สามารถที่จะแยกไฟล์ประกอบ ออกมาเป็นชิ้นๆ เพื่อมาให้ง่ายต่อการจัดการ และสั่งพิมพ์

ไฟล์ Step ที่ประกอบกันมา สามารถนำมาแยกเป็นชิ้นเพื่อพิมพ์ได้

1. ลากโมเดลเข้ามา

สำหรับวิธีการนี้ ก็แค่คลิ๊กเลือกไฟล์ที่ต้องการค้างไว้ แล้วลากมาปล่อยในพื้นที่การทำงาน ตัวโปรแกรมก็จะทำการโหลดไฟล์เข้ามา

2. กดปุ่ม Add แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการพิมพ์

การเลือกโมเดลเข้ามาพร้อมกันหลายๆตัว ก็สามารถทำได้ทั้ง 2 วิธีที่บอกไปข้างต้น แต่เวลาเอาไฟล์เข้ามาหลายตัว ตัวโปรแกรมจะมีการถามว่า ไฟล์ที่โหลดเข้ามา เป็นงานชิ้นเดียวกันหรือเป็นงานคนละชิ้น

3. การโหลดโมเดล 3 มิติหลายชิ้น เข้ามาพร้อมกัน

สำหรับการโหลดโมเดลหลายชิ้น เพื่อพิมพ์พร้อมกัน จะมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ ต้องการพิมพ์โมเดลหลายๆ แบบ ในพื้นที่ฐานปริ้นเดียวกัน กับอีกแบบคือ โมเดลตัวเดียวกัน แต่มีการแบ่งชิ้นเพื่อต้องการพิมพ์พลายสี หรือไฟล์ที่มีหลายชิ้น แต่ประกอบกันมาเป็นไฟล์เดียว

3.1 โหลดโมเดลหลายแบบเข้ามาพิมพ์พร้อมกัน

เลือกไฟล์ที่ต้องการพิมพ์พร้อมกัน แล้วกด Open ตัวโปรแกรมจะมีการถาม ว่า ไฟล์ที่เข้ามาพร้อมกันนี้ เป็นไฟล์ที่ประกอบกันอยู่ หรือเป็นไฟล์ที่แยกกันอยู่ ซึ่งในกรณีที่ไฟล์ที่ต้องการพิมพ์ ไม่ใช่ไฟล์ประกอบให้เลือก No เมื่อไฟล์ถูกโหลดเข้ามาแล้ว ก็ให้ทำการจัดวางตำแหน่งของไฟล์แต่ละตัวได้เลย

การโหลดไฟล์เข้ามาพร้อมกันที่เดียว จำเป็นต้องทำการจัดวางให้โมเดลไม่ชนกัน หรือทับกัน เพราะถ้าไม่ทำ เวลาพิมพ์งานจะเชื่อมติดกัน วิธีที่ง่ายสุดหลังจากโหดลไฟล์เข้าให้กดปุ่ม Arrange all object หรืดกดปุ่ม A ที่คีย์บอร์ด

3.2 โหลดโมเดลที่มีการประกอบหรือมีการแบ่งชิ้นเข้ามาพิมพ์พร้อมกัน

สำหรับการโหลดไฟล์หลายชิ้นวิธีนี้ จะทำก็ต่อเมื่อ ต้องการพิมพ์งานหลายสี หรือหลายวัสดุในโมเดลตัวเดียวกัน ซึ่งโมเดลที่เข้ามาจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม เวลาขยับโมเดล หรือย่อ-ขยาย โมเดลทั้งหมด ต้องไปด้วยกัน ดังนั้น ถ้ามีหน้าต่างแสดงขึ้นมา ให้กด Yes

ถ้ากดปุ่ม Yes ตัวโมเดลทั้งหมด จะถูกรวมเป็นกลุ่มหรือ Group เดียวกัน เวลาย้ายหรือขยายโมเดล ตัวชิ้นงานจะไปด้วยกันทั้งหมด

Updated on 31/07/2023
Was this article helpful?

Related Articles