ปัญหาและวิธีแก้ การใช้งาน Laser Engraving

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

จะกัดหรือตัดชิ้นงานให้ได้ผลลัพท์ดีที่สุดได้อย่างไร

เนื่องจากแต่ละวัสดุ เนื้อ ผิว และสีของวัสดุมีความหลากหลายและแตกต่างกันไป เพื่อที่จะได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด ควรทดสอบกัดหรือตัดชิ้นงานชิ้นเล็กๆดูก่อน แล้วบันทึกค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ติดชิ้นงาน เช่น ความเร็วในการกัด กำลังแสงเลเซอร์ เป็นต้นเพื่อใช้อ้างอิงในการทำงานครั้งต่อไป

จุดเลเซอร์วิ่งเลยวัสดุทุกครั้ง แม้ว่าจะตั้งจุด origin กี่ก็รอบก็ตาม

กรณีนี้เกิดจากการที่ตั้งขนาดของภาพใหญ่กว่าขนาดของวัสดุ วิธีแก้คือกลับไปแก้ไข Size ใน Laser G-code Generator ให้เล็กกว่าขนาดวัสดุ

แสงเลเซอร์ไม่กัดชิ้นงานแล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยกัดได้

  1. เปลี่ยน Laser module เป็น CNC module แล้วทดสอบทำงาน ถ้า CNC module ใช้งานไม่ได้ ให้ติดต่อทางร้านเพื่อเปลี่ยนอะไหล่ตามเงื่อนไขประกัน แต่ถ้า CNC module ทำงานได้ปกติดี ให้ไปต่อที่ข้อ 2
  2. เช็คให้แน่ใจว่าจุด origin ของแกน X/Y/Z อยู่ในจุดที่ถูกต้อง ตามที่คู่มือแนะนำ
  3. เชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์ > ไปที่ Workspace > ตั้งกำลังแสงเลเซอร์ที่ 70% > กด Save > กด ON อีกครั้่ง เช็คดูว่าวัสดุมีการเผาไหม้หรือไม่ (เพื่อความง่ายต่อการสังเกตุ แนะนำให้ใช้ ไม้ เป็นวัสดุในการทดสอบในขั้นตอนนี้)
  4. ถ้าหากวัสดุไม่มีรอยไหม้ โปรดติดต่อทางร้านเพื่อเปลี่ยนอะไหล่ตามเงื่อนไขประกัน

กด ON แล้วไม่มีแสงเลเซอร์ออกมาจาก module

  1. เช็คให้แน่ใจว่าต่อสายไฟได้ถูกต้อง
  1. เปลี่ยน Laser module เป็น CNC module แล้วทดสอบทำงาน ถ้า CNC module ใช้งานไม่ได้ ให้ติดต่อทางร้านเพื่อเปลี่ยนอะไหล่ตามเงื่อนไขประกัน แต่ถ้า CNC module ทำงานได้ปกติดี ให้ไปต่อที่ข้อ 3
  2. เชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์ > ไปที่ Workspace > ตั้งกำลังแสงเลเซอร์ที่ 70% > กด Save > กด ON อีกครั้่ง เช็คดูว่าวัสดุมีการเผาไหม้หรือไม่ (เพื่อความง่ายต่อการสังเกตุ แนะนำให้ใช้ ไม้ เป็นวัสดุในการทดสอบในขั้นตอนนี้)
  3. เมื่อกด ON เช็คพัดลมด้านข้างแกนเลเซอร์ว่ายังทำงานปกติดีหรือไม่ แล้วติดต่อทางร้านเพื่อเปลี่ยนอะไหล่ตามเงื่อนไขประกัน


บทความของเราเป็นอย่างไร ?