คำนำ ฟังก์ชั่น Laser Engraving

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

ขั้นตอนการใช้งาน Laser Engraving

 1. สร้าง G-code
 2. เปลี่ยน module
 3. เตรียมวัสดุ
 4. หาจุดโฟกัส และ สั่งกัดชิ้นงาน

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ควรใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากอาจเกิดความเสียหายต่อดวงตา ผิวหนัง หรือ ไฟไหม้ได้ จากลำแสงเลเซอร์ ดังนั้น กรุณาอ่านข้อควรระวังและขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด

ข้อควรปฏิบัติก่อนใช้งาน

 • สวมแว่นตากันแสงเลเซอร์ในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวเครื่อง
 • เด็กควรมีผู้ปกครองคอยแนะนำและช่วยเหลือตลอดการใช้งานเครื่อง
 • ห้ามใช้เครื่อง snapmaker ขณะอยู่ในภาวะไม่พร้อม เช่น กินยา หรือ ดื่มแอลกอฮอล์
 • ห้ามจับ module เลเซอร์ขณะเปิดใช้งาน

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

 • ห้ามดัดแปลงเครื่อง snapmaker
 • ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสายไฟเครื่อง snapmaker
 • ห้ามแกะ power supply เครื่อง snapmaker
 • หากเครื่อง snapmaker เกิดความเสียหาย รีบปิดเครื่อง ถอดสายไฟ และติดต่อ support ทันที
 • หากเครื่อง snapmaker ทำงานผิดเพี้ยนไปจากปกติ รีบปิดเครื่อง และถอดสายไฟทันที
 • ต่อปลั๊กไฟให้ถูกประเภท

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

แสงเลเซอร์เครื่อง snapmaker เป็นแสงอินฟราเรดความเข้มข้นสูง สามารถทำให้เกิดความร้อนบนวัสดุที่กำลังกัดหรือตัดได้ และนำไปสู่การติดไฟได้ โปรดใช้ในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการลามของไฟให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 • ห้ามใช้เครื่อง snapmaker กัดหรือตัดวัสดุที่ไม่อยู่ในข้อมูลจำเพาะ
 • ห้ามซ้อนวัสดุและตัดในคำสั่งเดียวกัน เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะไหม้สูง
 • ห้ามวางสิ่งของใดๆบนเครื่อง snapmaker
 • ห้ามเก็บวัตถุไวไฟไว้ในห้องเดียวกับเครื่อง snapmaker เนื่องจาก อาจมีไอระเหยทำให้ติดไฟได้ขณะใช้งาน
 • หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตัดหรือกัดเลเซอร์ บางวัสดุเช่น พลาสติก อาจยังร้อนอยู่ โปรดรอให้เย็นก่อนสัมผัส

ความปลอดภัยด้านการใช้อุปกรณ์

 • ต้องมีเครื่องดับเพลิงเตรียมพร้อมเสมอ หรือ สามารถใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำดับไฟขนาดเล็กได้เช่นกัน
 • มันใจว่า อุปกรณ์ตรวจจับควัน ได้ถูกติดตั้งและใช้งานได้ปกติตามมาตรฐานอาคารและโรงงาน
 • ห้ามปล่อยให้เครื่อง snapmaker ทำงานโดยอยู่นอกสายตา ต้องเช็คดูการทำงานอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องทำงาน
 • ควันที่เกิดจากการกัดหรือตัดเลเซอร์อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ ควรใช้ในที่อากาศถ่ายเท

ในการตัดวัสดุ อาจเกิดไฟดวงเล็กๆขึ้นตามวิถีแสงเลเซอร์ ไฟที่เกิดขึ้นจะดับไปหลังจากแสงเลเซอร์วิ่งผ่านไป หากไฟยังไม่ดับและยังไหม้ที่จุดเดิม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ
 2. ใช้เครื่องดับเพลิงดับหรือใช้ผ้าชุบน้ำโปะจุดที่เกิดไฟตามความเหมาะสม
 3. หากดับไฟไม่ได้และลุกลามออกนอกเครื่อง snapmaker ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอพยพออกนอกอาคาร
 4. ห้ามใช้เครื่อง snapmaker จนกว่าจะส่งให้ร้านเช็คสภาพเครื่อง

ความปลอดภัยด้านวัสดุ

วัสดุที่สามารถกัดหรือตัดเลเซอร์ได้ : ไม้ ไม้ไผ่ หนัง พลาสติก ผ้า กระดาษ อะคลิลิคทึบ

วัสดุที่ห้ามตัดหรือกัด : โลหะ แก้ว อัญมณี วัสดุเนื้อใส วัสดุที่แสงสะท้อนได้

หยุดใช้เครื่อง Snapmaker ถ้าหาก...
 • ถ้าปิดเครื่องแล้วยังมีไฟหลงเหลืออยู่
 • เครื่องหยุดแบบไม่มีสาเหตุ
 • เห็นร่องรอยความเสียหายของอุปกรณ์ภายตัวเครื่อง
 • เห็นแสงไฟจากเครื่องโดยที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน
 • ได้ยินเสียงแปลกๆจากเครื่องโดยที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน


บทความของเราเป็นอย่างไร ?