การหาจุดโฟกัส เซ็ตจุด origin และสั่งกัดเลเซอร์

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

 1. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่อง snapmaker โดยเข้าไปที่ Workspace > Connection > คลิ๊ก reflesh > เลือก port ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง snapmaker > คลิ๊ก Open
ก่อนทำงานกับแสงเลเซอร์ต้องใส่แว่นตากันแสงเลเซอร์ทุกครั้ง
 1. import G-code เข้ามาใน Workspace โดยกลับไปที่หน้า Laser G-code Generator แล้วกด Load G-code to Workspace หรือถ้ามี G-code อยู่แล้ว ให้กด Upload G-code จะสังเกตุเห็นภาพจำลองชิ้นงานปรากฏบนจอ
 2. ในส่วนของ Laser (ด้านล่างช่อง Console) ปรับความแรงเลเซอร์เป็น 0.5 และกดเปลี่ยนเป็น ON เพื่อเปิดกำลังเลเซอร์ระดับต่ำ จะเห็นจุดเลเซอร์บนฐานกัด
 3. ไปที่ส่วน Axes แล้วกด X-/X+/Y-/Y+ ขยับให้จุดเลเซอร์อยู่ตำแหน่งเดียวกับจุด origin (0,0) ในหน้าจอ
 4. กด Z-/Z+ และใช้ Calibration Card ปรับระยะระหว่างหัวเลเซอร์และผิววัสดุจนขนาดจุดเลเซอร์เล็กกว่าจุดสีดำบน Calibration Card แล้วกด Set Origin เพื่อกำหนดให้จุดปัจจุบันเป็นจุด 0,0
 5. กด Run Boundary จะเป็นการยิงแสงเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตามพื้นที่ขนาดงานที่จะกัด เพื่อเช็คความถูกต้องของตำแหน่ง origin หากแสงวิ่งเลยขอบงานที่ต้องการให้ทำ ขั้นตอนที่ 4 อีกรอบ
 6. กรณีใช้เลเซอร์กำลังสูง 1600mW ให้ใช้โหมด Fine Tune Work Origin เพื่อหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับการตัดเลเซอร์ เนื่องจากการตัดเลเซอร์นั้นจะใช้กำลังเลเซอร์ที่เข้มข้นมากและต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการกัดเลเซอร์ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
  A. ขยับหาระยะโฟกัสที่ดีที่สุดตามขั้นตอน 4 และ 5
  B. ตั้งค่า Test Work Speed(ความเร็วในการตัด) และ Power(ความแรงของเลเซอร์) ตามความเหมาะสมของวัสดุ (ดูวิธีเลือกกำลังเลเซอร์ให้เหมาะกับงานได้ในหัวข้อถัดไป)
  C. กด Generate and Load G-code และกดปุ่ม Run (ปุ่มPlay)
  D. เมื่่อตัดเสร็จ ตรวจเช็คชิ้นงานและเลือกค่าที่เส้นคมที่สุด เช่น ตัวอย่างในรูปคือ -2.0 ให้กดเลือก -2.0 แล้วกด Set Work Origin
 7. เมื่อได้จุด Origin และจุด Focus แล้ว ให้ไปที่ส่วน Laser แล้วตั้งค่า Power ให้เหมาะกับวัสดุ(กรณีที่ไม่ได้กด Fixed Power ตั้งแต่หน้า Laser G-code Generator) แล้วกด Save (ดูวิธีเลือกกำลังเลเซอร์ให้เหมาะกับงานได้ในหัวข้อถัดไป)
 8. เลือกวิธีกัดได้ 2 แบบ คือ
  A. กดปุ่ม Run เพื่อเริ่มกัดเลเซอร์ผ่านสาย USB ที่กำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
  B. ใช้ USB Disk (ไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์)
  1) ไปที่ Workspace ส่วน Connection กด Close และ ถอดสาย USB ที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่อง Snapmaker
  2) เสียบ USB Disk กับคอมพิวเตอร์
  3) ไปที่หน้า Laser G-code Generator > คลิ๊ก Export G-code to File > เลือก Disk ที่เสียบ > กด Save
  4) นำ USB Disk ไปเสียบเครื่อง Snapamaker ที่หน้าจอ กด Files > เลือก G-code ที่เซฟมา > กด Start


บทความของเราเป็นอย่างไร ?