การเปลี่ยน module เป็น Laser Engraving

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

  1. เข้า Jog Mode แล้วเคลื่อนย้ายหัวฉีดไปจุดที่ถอดเปลี่ยน module สะดวก
  2. ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ ระวังหัวฉีดร้อน
  3. ถอดสายไฟต่อฐานพิมพ์ และ ถอดฐานพิมพ์ออกจากแกน Y
  4. ยึดฐานแกะสลัก
  5. ถอดสายไฟ module 3D Printing และ ถอดตัว module ออกจากแกน X
  6. ยึด module Laser Engraving ติดแกน X และเสียบสายไฟเข้ากับ module
  7. เช็คความถูกต้องของสายไฟก่อนทำการเปิดเครื่อง


บทความของเราเป็นอย่างไร ?