การสร้าง G-code เพื่อกัดเลเซอร์

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

G-code คือ ภาษาที่ใช้สำหรับควบคุมเครื่องจักร เช่น สั่งให้เครื่องไปทางไหน ด้วยความเร็วเท่าไหร่ เปิดอุณหภูมิเท่าไหร่ และอื่นๆ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มกัดเลเซอร์ จะต้องเปลี่ยนจากรูปที่จะกัดเป็น g-code ก่อนนั่นเอง โดยขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Snapmakerjs ที่ลิ้ง
  https://snapmaker.com/download/snapmaker1
 2. เข้าไปที่โหมด Laser G-code Generator
 3. เลือกประเภทไฟล์ แล้วกด open
  B&W : เป็นภาพโทนขาวดำ
  Greyscale : เป็นภาพเฉดน้ำหนักสีเทา
  Vector : รองรับไฟล์เวกเตอร์ เป็นโทนขาวดำ
  Text : สร้างตัวหนังสือขึ้นมาใหม่
 4. เลือกปรับ Setting ตามความต้องการ โดยปกติแล้ว เมื่อปรับค่า ภาพจำลองจะปรับตามทันที หากต้องการปรับค่าแล้วดูภาพจำลองทีหลังให้ไปที่ช่อง Output แล้วติ๊กเครื่องหมาย Auto Preview ออก
  Transformation
  Size (mm) : ปรับขนาดงาน
  Rotate : ปรับองศาความเอียงชิ้นงาน
  Move X (mm) : ปรับตำแหน่งงาน แกน x
  Move Y (mm) : ปรับตำแหน่งงาน แกน y
  Flip Model : พลิกภาพ แนวดิ่ง(Vertical) แนวนอน(Horizontal)
  B&W
  Invert : สลับสีขาวดำ
  B&W : ปรับความขาวดำของภาพ
  Line Direction : ทิศทางการยิงแสงเลเซอร์
  Density : ความละเอียด ปรับได้ตั้งแต่ 1 (ละเอียดน้อยสุด) ถึง 10 (ละเอียดมากสุด)
  Greyscale
  Invert : สลับสึขาวดำ
  Contrast : ปรับความชัดของภาพ
  Brightness : ปรับความสว่างของภาพ
  White Clip : ปรับค่าภาพให้เป็นสีขาว
  Algorithm : วิธีการในการกัดแต่ละแบบ
  Movement Mode : ลักษณะการกัด เป็นเส้น(Line) หรือเป็นจุด(Dot)
  Density : ความละเอียด ปรับได้ตั้งแต่ 1 (ละเอียดน้อยสุด) ถึง 10 (ละเอียดมากสุด)
  Vector
  Optimize Path : เพิ่มความคมของเส้น
  Fill : ยิงถมพื้นที่ด้านในให้ทึบ
  Fill Density : ปรับความละเอียดภาพ 0-20 dot/mm หากเซ็ตเป็น 0 จะวิ่งกัดแค่ขอบรูป(layout)
  Text
  Text : ช่องกรอกข้อความ
  Font : เลือกตัวอักษร สามารถอั๊พโหลดเพิ่มตัวอักษรได้
  Font Size : ขนาดตัวอักษร
  Line Height : ระยะห่างแต่ละบรรทัด
  Alignment : แนวการเรียงตัวอักษร
  Working Parameters
  Print Order : ลำดับงาน
  Jog Speed : ความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะไม่ได้ยิงเลเซอร์
  Work Speed : ความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะยิงเลเซอร์
  Multi-pass : Passes คือ จำนวนรอบการยิงซ้ำ, Pass Depth คือ ระยะที่หัวเลเซอร์ขยับลงเพื่อยิงซ้ำในครั้งต่อๆไป
  Fixed Power : กำหนดกำลังเลเซอร์สำหรับภาพที่เลือก
 5. กด Generate G-code


บทความของเราเป็นอย่างไร ?