ปัญหาและวิธีแก้ การใช้งาน CNC Carving

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

ทำไมกด Stop แล้วเครื่องไม่หยุดทำงานทันที

เครื่อง Snapmaker ทำงานตามคำสั่ง G-code ทีละบรรทัดๆ ดังนั้น เมื่อกด Stop เครื่องจะต้องทำงานให้จบแต่ละบรรทัดก่อน จึงจะหยุดทำงานให้ หากต้องการหยุดเครื่องทันที ให้ OFF ที่เครื่อง หรือถอดปลั๊กไฟแทน

Console ของ Laser หรือ CNC หายไปจากโปรแกรม Snapmakerjs

ไปที่ Setting > Workspace > Restore Defaults


บทความของเราเป็นอย่างไร ?