คำนำ ฟังก์ชั่น CNC Carving

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

การใช้งานฟังก์ชั่น CNC มีขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้

 1. สร้าง G-code
 2. เปลี่ยน module เป็น CNC Carving
 3. เตรียมวัสดุ
 4. เซ็ตจุด origin และสั่งกัด CNC

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อควรปฏิบัติก่อนใช้งาน

 • ผู้ใช้งานเครื่อง ควรอายุมากกว่า 18 ปี
 • ใส่แว่นตานิรภัยตลอดการใช้งานเครื่อง snapmaker
 • ดอกกัดมีความแหลมคม ควรใช้งานอย่างระมัดระวัง และเก็บให้ห่างจากเด็ก
 • รักษาระยะห่างจากตัวเครื่องขณะที่เครื่องทำงาน
 • ห้ามใช้เครื่อง snapmaker ขณะอยู่ในภาวะไม่พร้อม เช่น กินยา หรือ ดื่มแอลกอฮอล์
 • ห้ามจับดอกกัดขณะที่เครื่องทำงาน

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

 • ห้ามดัดแปลงเครื่อง snapmaker
 • ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสายไฟเครื่อง snapmaker
 • ห้ามแกะ power supply เครื่อง snapmaker
 • หากเครื่อง snapmaker เกิดความเสียหาย รีบปิดเครื่อง ถอดสายไฟ และติดต่อ support ทันที
 • หากเครื่อง snapmaker ทำงานผิดเพี้ยนไปจากปกติ รีบปิดเครื่อง และถอดสายไฟทันที
 • ต่อปลั๊กไฟให้ถูกประเภท

ความปลอดภัยด้านวัสดุ

วัสดุที่สามารถแกะ CNC ได้ : ไม้ อะคลิลิค แผ่นPCB แผ่น คาร์บอนไฟเบอร์

วัสดุที่ห้ามตัดหรือกัด : โลหะ แก้ว อัญมณี อื่นๆ

ขนาดของวัสดุต้องเล็กกว่า 90 x 90 x 50 mm เท่านั้น หากใหญ่กว่านี้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และห้ามว่างวัสดุแนวตั้งเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นงานล้มและเกิดอุบัติเหตุได้

หยุดใช้เครื่อง Snapmaker ถ้าหาก...
 • เครื่องหยุดแบบไม่มีสาเหตุ
 • เห็นร่องรอยความเสียหายของอุปกรณ์ภายตัวเครื่อง
 • เห็นแสงไฟจากเครื่องโดยที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน
 • ได้ยินเสียงแปลกๆจากเครื่องโดยที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน


บทความของเราเป็นอย่างไร ?