การเซ็ตจุด origin และ สั่งกัด CNC

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

 1. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่อง snapmaker โดยเข้าไปที่ Workspace > Connection > คลิ๊ก reflesh > เลือก port ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง snapmaker > คลิ๊ก Open
  สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งเมื่อทำงานcnc
 2. import G-code เข้ามาใน Workspace โดยกลับไปที่หน้า Laser G-code Generator แล้วกด Load G-code to Workspace หรือถ้ามี G-code อยู่แล้ว ให้กด Upload G-code จะสังเกตุเห็นภาพจำลองชิ้นงานปรากฏบนจอ
 3. ในส่วน Axes กด -X/+X/-Y/+Y ปรับให้ดอกกัดอยู่ตำแหน่งตรงกับจุด origin (0,0) บนหน้าจอ (แถบด้านล่างคือระยะที่เคลื่อนที่ต่อหนึ่งคลิ๊ก)
 4. ใช้กระดาษ A4 วางบนวัสดุ และกด Z-/Z+ ค่อยๆขยับดอกกัดลงจนเกือบชน แล้วค่อยขยับลงทีละ 0.05 mm พร้อมขยับกระดาษเช็ค ถ้ากระดาษสัมผัสดอกกัด ให้กด Set Work Origin
 5. ขยับดอกกัดขึ้นให้สูงกว่าตัวยึดชิ้นงาน แล้วกด Run Boundary จะเป็นการเคลื่อนที่ดอกกัดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตามพื้นที่ขนาดงานที่จะกัด เพื่อเช็คว่าดอกจะไม่วิ่งไปโดนตัวยึดชิ้นงาน
 6. ขยับดอกกัดลงเกือบชิดชิ้นงานให้เกือบชนชิ้นงาน แล้วกด Run Boundary เพื่อเช็คอีกรอบ
  หากดอกกัดวิ่งไปชนตัวยึดให้รีบปิดเครื่องทันที
 7. เลือกวิธีกัดได้ 2 แบบคือ
  A. สั่งกัดผ่านสาย USB
  โดยคลิ๊ก Run เพื่อเริ่มกัด และ หากต้องการหยุดระหว่างที่เครื่องทำ กด Pause และ Stop แล้วขยับแกน Z ขึ้น ก่อนนำวัสดุออกจากฐานกัด
  B. ใช้ USB Disk (ไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์)
  1) ไปที่ Workspace ส่วน Connection กด Close และ ถอดสาย USB ที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่อง Snapmaker
  2) เสียบ USB Disk กับคอมพิวเตอร์
  3) ไปที่หน้า CNC G-code Generator > คลิ๊ก Export G-code to File > เลือก Disk ที่เสียบ > กด Save
  4) นำ USB Disk ไปเสียบเครื่อง Snapamaker ที่หน้าจอ กด Files > เลือก G-code ที่เซฟมา > กด Start
 8. เมื่อกัด CNC เสร็จแล้ว ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเศษฝุ่นและชิ้นส่วนเล็กๆออกให้หมดก่อนนำชิ้นงานออกจากฐานกัด


บทความของเราเป็นอย่างไร ?