การสร้าง G-code เพื่อกัด CNC

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Snapmakerjs ที่ลิ้ง
  https://snapmaker.com/download/snapmaker1
 2. เปิดโปรแกรมและเข้าไปที่โหมด CNC G-code Generator
 3. เลือกประเภทดอกกัด ในช่อง Carving Tool
  Carving V-Bit นิยมใช้ทำงานแกะป้ายชื่อ เนมเพลท wax
  Flat End Mill นิยมใช้ทำงานตัดป้าย เซาะร่อง
  Ball End Mill นิยมใช้ทำงานแกะสลักภาพนูนต่ำ
  Use Other Bit ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดและองศาดอกกัดเองได้
  1) Cutting Diameter คือ ขนาดดอกกัด (ไม่ใช่ shank) ขนาดดอกกัดในโปรแกรมคือ 3.175 mm ทุกดอก
  2) Point Angle คือองศาความแหลมของดอก Carving V-Bit ขนาด 30 องศา Flat End Mill และ Ball End Mill ขนาด 180 องศา

เลือกประเภทงานที่ต้องการ ในช่อง Configuration กดเลือกไฟล์แล้วกด Open

Relief : แกะสลักภาพนูนต่ำ ใช้ไฟล์ภาพ Greyscale ส่วนที่สว่างจะนูน ส่วนที่มืดจะลึก

Vector : งานแกะสลักตามภาพเวกเตอร์

Text : งานแกะสลักตัวหนังสือ

 1. เลือกปรับ Setting ตามความต้องการ โดยปกติแล้ว เมื่อปรับค่า ภาพจำลองจะปรับตามทันที หากต้องการปรับค่าแล้วดูภาพจำลองทีหลังให้ไปที่ช่อง Output แล้วติ๊กเครื่องหมาย Auto Preview ออ

Transformation

1.) Size (mm) : ปรับขนาดงาน

2.) Rotate : ปรับองศาความเอียงชิ้นงาน

3.) Move X (mm) : ปรับตำแหน่งกลางชิ้นงานของแกน X

4.) Move Y (mm) : ปรับตำแหน่งกลางชิ้นงานของแกน Y

5.) Flip Model : พลิกภาพ แนวดิ่ง(Vertical) แนวนอน(Horizontal)

Relief

1.) Target Depth : ความลึกสุดของชิ้นงาน ห้ามลึกกว่าระยะดอกกัด

2.) Step Down : ความลึกในการกัดแต่ละชั้น

3.) Jog Height : ระยะห่างระหว่างดอกกัดและวัสดุขณะเคลื่อนที่แบบไม่กัด

4.) Stop Height : ระยะห่างระหว่างดอกกัดและวัสดุเมื่อเครื่องหยุดทำงาน

5.) Density : ความละเอียดในการกัดชิ้นงาน ละเอียดสุดที่ 10 dot/mm

6.) Invert : สลับความตื้นลึกของชิ้นงาน

Path

1.) Carve Path : ลักษณะการกัด

- On the Path คือ กัดตามเส้นเวกเตอร์

- Outline คือ กัดนอกเส้นเวกเตอร์

- Fill คือ กัดพื้นที่ด้านในเส้นเวกเตอร์ทั้งหมด

2.) Target Depth : ความลึกสุดของชิ้นงาน ห้ามลึกกว่าระยะดอกกัด

3.) Step Down : ความลึกในการกัดแต่ละชั้น

4.) Jog Height : ระยะห่างระหว่างดอกกัดและวัสดุขณะเคลื่อนที่แบบไม่กัด

5.) Stop Height : ระยะห่างระหว่างดอกกัดและวัสดุเมื่อเครื่องหยุดทำงาน

6.) Taps : ขอบเนื่้อวัสดุที่เหลือไว้สำหรับตัดออกทีหลัง มีไว้เพื่อพยุงไม่ให้ชิ้นงานดีดเมื่อกัดถึงชั้นสุดท้าย

- Tap Height คือ ความหนาของ Tap

- Tab Space คือ ระยะห่างแต่ละ Tap

- Tab Width คือ ความกว้างของ Tap

Text

1.) Text : ช่องกรอกข้อความ

2.) Font : เลือกตัวอักษร สามารถอั๊พโหลดเพิ่มตัวอักษรได้

3.) Font Size : ขนาดตัวอักษร

4.) Line Height : ระยะห่างแต่ละบรรทัด

5.) Alignment : แนวการเรียงตัวอักษร

Working Parameters

1.) Print Order : ลำดับงาน

2.) Jog Speed : ความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะไม่ได้กัดชิ้นงาน

3.) Work Speed : ความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะกัดชิ้นงาน

4.) Plunge Speed : ความเร็วในการเคลื่อนที่กัดชิ้นงานแนวดิ่ง

 1. กด Generate G-code


บทความของเราเป็นอย่างไร ?