การเตรียมวัสดุสำหรับกัด CNC

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

  1. วางวัสดุที่ต้องการกัดบนฐานกัดcnc หากต้องการกัดทะลุด้านล่างเนื้อวัสดุให้หาวัสดุอื่นมารองก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายของดอกกัดและฐานกัดcnc
  2. ยึดวัสดุติดฐานให้มั่นคง
    เช็คให้แน่ใจว่าตัวยึดไม่ติดกับสิ่งใดขณะเคลื่อนที่
  3. เสียบดอกกัดเข้ากับ module และใช้ประแจหกเหลี่ยมขันให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ่แล้วค่อยถอดปลอกหุ้มดอกกัดภายหลังเพื่อความปลอดภัย
ดอกกัดมีความคม โปรดถือระมัดระวังและเก็บให้พ้นจากเด็กเล็ก


บทความของเราเป็นอย่างไร ?