คำนำ ฟังก์ชั่น 3D Printing

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

การใช้งาน 3D Printing มีขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ตั้งฐานพิมพ์ให้ได้ระนาบ หรือ Calibration หากฐานพิมพ์ไม่ได้ระนาบ อาจจะทำให้ชิ้นงานไม่ติดฐานหรือเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ได้
  2. เปลี่ยนเส้น filament หากใส่เส้นไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการหัวตันได้
  3. สร้าง G-code และ สั่งพิมพ์


บทความของเราเป็นอย่างไร ?