การสร้าง G-code และ สั่งพิมพ์

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

วิธีสร้าง G-code

 1. Download โปรแกรม Snapmakerjs ที่ https://snapmaker.com/download/snapmaker1
 2. เลือกรูปกล่อง(3D Printing G-code Generator)
 3. กด upload file และเลือกไฟล์3D นามสกุล .stl หรือ .obj หรือ ลากไฟล์มาใส่ก็ได้เช่นกัน
 4. เคลื่อนย้ายโมเดล ขยายขนาด หรือ หมุน โมเดลตามต้องการ
 5. Material เลือกวัสดุให้ตรงตาม filament ที่จะพิมพ์ หรือคลิ๊กที่เครื่องหมาย "+" เพื่อเพิ่มวัสดุและแก้ไขค่าต่างๆ
 • Diameter คือ ขนาดรูหัวฉีด สำหรับเครื่อง snapmaker original 1.0 คือ 1.75 mm
 • Flow คือ ปริมาณพลาสติกที่ดันออกมาขณะพิมพ์ หากต้องการปรับจูนให้เนื้อพลาสติกฉีดออกมามากขึ้ันหรือน้อยลง สามารถแก้ไขได้ที่ช่องนี้
 • Printing Temperature คือ อุณหภูมิที่ใช้พิมพ์งาน
 • Printing Temperature Initial Layer คือ อุณหภูมิชั้นแรก (ควรสูงกว่า Printing Temperature ประมาณ 5-10 °C)
 • Final Printing Temperature คือ อุณหภูมิก่อนงานพิมพ์เสร็จ
 • Has Heated Build Plate คือ ฐานความร้อน กดติ๊กถูกเมื่อต้องการใช้งาน
 • Build Plate Temperature คือ อุณหภูมิฐานร้อน
 • Build Plate Temperature Initial Layer คือ อุณหภูมิฐานร้อนขณะพิมพ์ชั้นแรก
  อุณหภูมิหัวฉีดและฐานความร้อนที่เหมาะสม
  PLA : หัวฉีด ~200 °C ฐานพิมพ์ 50-60 °C 
  PETG : หัวฉีด ~220 °C ฐานพิมพ์ 70 °C
  ABS : หัวฉีด ~230 °C ฐานพิมพ์ 80 °C
 1. Print Settings เลือกการตั้งค่าการพิพม์ที่มีอยู่ หรือ กด Customize เพื่อแก้ไขค่าต่างๆจากเดิมได้ โดยคลิ๊กที่เครื่องหมาย "+"
 • Layer Height คือ ความหนาแต่ละชั้นที่ต้องการพิมพ์ ยิ่งน้อยยิ่งเอียด แต่ก็พิมพ์นานขึ้น โดยเครื่อง snapmaker สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ 0.05-0.3 mm
 • Initial Layer Height คือ ความหนาชั้นแรกที่พิมพ์
 • Initial Layer Width คือ ความกว้างของเส้นพลาสติกที่ฉีดออกมาบนชั้นแรก
 • Wall Thickness คือ ความหนาของผิวพลาสติก
 • Top Thickness คือ ความหนาของผิวด้านบน
 • Bottom Thickness คือ ความหนาของผิวด้านล่าง
 • Infill Density คือ ประมาณความหนาแน่นของโครงสร้างด้านในชิ้นงาน
 • Initial Layer Print Speed คือ ความเร็วในการพิมพ์งานชั้นแรก
 • Outer Wall Speed คือ ความเร็วในการพิมพ์ผิวพลาสติกเส้นนอก
 • Inner Wall Speed คือ ความเร็วในการพิมพ์ผิวพลาสติกเส้นใน
 • Travel Speed คือ ความเร็วในการเคลื่อนที่ย้ายจุดพิมพ์
 • Initial Layer Travel Speed คือความเร็วในการเคลื่อนที่ย้ายจุดพิมพ์ในชั้นแรก
 • Enable Retraction คือ อนุญาติให้เครื่องดึงกระตุกเส้นกลับเมื่อย้ายจุดพิมพ์
 • Retract at Layer Change คือ อนุญาติให้เครื่องดึงกระตุกเส้นกลับเมื่อต้องพิมพ์ชั้นถัดไป
 • Retraction Distance คือ ระยะการดึงกระตุกเส้นกลับ
 • Retraction Speed คือ ความเร็วในการดึงกระตุกเส้นกลับ
 • Z Hop When Retracted คือ การยกหัวฉีดขึ้นเมื่อย้ายจุดพิมพ์
 • Z Hop Height คือ ระยะที่หัวฉีดยกขึ้นเมื่อย้ายจุดพิมพ์
 • Spiralize Outer Contour คือ เปลี่ยนโหมดการพิมพ์ให้พิมพ์เฉพาะผิวขอบ เป็นลักษณะเกลียว
 • Surface Mode คือโหมดที่ยอมพิมพ์ไฟล์งานที่เป็น surface (ไม่มีความหนา)
 • Skirt คือ เส้นที่ฉีดทิ้งรอบงาน ก่อนพิมพ์ตัวชิ้นงานจริง
 • Brim คือ แผ่นที่ยื่นออกไปรอบๆชิ้นงาน ช่วยเพิ่มการยึดเกาะกับฐานพิมพ์ให้แน่นยึ่งขึ้น
 • Raft คือ แผ่นรองพื้นระหว่าง ชิ้นงานและฐานพิมพ์ ช่วยให้นำชิ้นงานออกจากฐานได้ง่ายขึ้น
 • Support คือ โครงสร้างที่ฉีดสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับชิ้นงานที่เอียงหรือลอยกลางอากาศ(overhang)
 • Support Placement คือ จุดที่ต้องการสร้าง support มารองรับ
 • Support Pattern คือ ลักษณะโครงสร้างของ support
 • Support density คือ ความหนาแน่นของ support
 • Support Overhang Angle คือ มุมองศาที่จะเริ่มมีซัพพอตมารับ
 1. กด Generate G-code เพื่อสร้าง G-code สำหรับสั่งพิมพ์ และตรวจสอบปริมาณพลาสติกที่ใช้ และระยะเวลาที่พิมพ์ได้จากมุมด้านขวาล่าง แถบด้านขวาสามารถกดเลื่อนดูลักษณะการพิมพ์ได้่

การสั่งพิมพ์

เลือกวิธีการสั่งพิมพ์ มี 2 แบบ คือ พิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ พิมพ์ผ่าน USB Disk

พิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์

 1. เชื่อมต่อ เครื่อง Snapmaker ผ่านสาย USB
 1. เลือกสัญลักษณ์ แกนXYZ (Workspace) > Connection > กด Refresh > เลือกPortที่ต่อกับเครื่อง Snapmaker > กด Open
 1. เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว กลับไปที่เมนูสัญลักษณ์กล่อง(3D Printing G-code Generator)

กด Load G-code to Workspace และสั่งพิมพ์ด้วยปุ่มRun (สัญลักษณ์ปุ่ม Play)

พิมพ์ผ่าน USB Disk

 1. เสียบ USB Disk กับคอมพิวเตอร์
 2. กด Export G-code to file และเลือกเซฟลง USB Disk ที่เสียบไปก่อนหน้านี้
 1. นำ USB Disk ไปเสียบแผงควบคุมเครื่อง snapmaker
 1. บนจอสัมผัส เลือก Files > เลือกชื่อไฟล์ที่เซฟมา > กด Start

หลังจากนั้นเครื่องจะเร่งอุณหภูมิให้ถึงค่าที่ตั้งในโปรแกรมแล้วเริ่มพิมพ์เองจนจบงาน


บทความของเราเป็นอย่างไร ?