การเปลี่ยนเส้น Filament

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

การเปลี่ยนเส้นแต่ละครั้ง ควรปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อเลี่ยงอาการหัวตันจากการใช้งาน

การใส่เส้น

  1. เคลื่อนหัวฉีดไปจุดที่เปลี่ยนเส้นสะดวกและปลอดภัย โดยเลือก Controls > Jog Mode > ขยับหัวฉีดแกน Z ขึ้นสูงสุด และแกน X ไปขวาสุด (ตำแหน่งดังรูป)
  2. เลือก Controls > Change Filament > Confirm > ปรับอุณหภูมิหัวฉีดให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะใช้ รอจน Current Temp เท่ากับ Target Temp จึงจะสามารถเปลี่ยนเส้นได้
  3. ระหว่างที่รออุณหภูมิหัวฉีดแขวนเส้น filament ดังรูป (ตำแหน่งปลายเส้นพุ่งขึ้นดังรูป)
  4. ตัดปลายเส้น filament ให้เฉียง 45 องศา พร้อมดัดให้ตรง ดังรูป ดันปุ่มสปริง(หมายเลข1) แล้วดันเส้น เข้ารู(หมายเลข2) ออกแรงดันจนเห็นเส้น filament ละลายไหลออกมาตรงปลายหัวฉีด
    กรณีจะดึงเส้นพลาสติกออกให้อุ่นหัวฉีดเหมือนการ load filament แต่ก่อนดึงให้ดันเส้น filament ออกมานิดหน่อย แล้วค่อยดึงเก็บเส้น filament
  5. ใช้แหนบคีบเศษ filament ทิ้งและกด Back เพื่อปิดการอุ่นหัวฉีดพร้อมกลับหน้าหลัก

การถอดเส้น

อุ่นหัวฉีดให้ร้อนเหมือนขั้นตอนการใส่เส้น แต่ตอนดึงเส้น ให้ดันเส้นออกปริมาณหนึ่ง ก่อนดึงเส้นออก เพื่อไล่คราบเขม่าออก


บทความของเราเป็นอย่างไร ?