การ Calibration

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

การ Calibration คือการทำให้ layer แรกที่พิมพ์ ติดฐานแน่นสนิท เท่ากันทุกจุด ถ้าหากหัวฉีดห่างไป ชิดไป หรือไม่ได้ระนาบ อาจทำให้งานพิมพ์หลุดออกมาจากฐานขณะพิมพ์ได้ หรือ หัวฉีดอาจตันได้

  1. ไล่ลำดับการตั้งฐานพิมพ์ตามรูป
  2. เลือก Setting > Calibration > เลือกจุดที่่ 1 เพื่อ ตั้งฐานพิม
  3. วางกระดาษ A4 คั่นระหว่างหัวฉีดและฐานพิมพ์
  4. ค่อยๆขยับหัวฉีดลงให้สัมผัสกระดาษพอดี (มีแรงฝืดที่กระดาษและพอที่จะขยับกระดาษได้)
    เมื่อหัวฉีดเข้าใกล้กระดาษ ให้เลือกเคลื่อนที่ทีละ 0.05 mm เพื่อป้องกันฐานเป็นรอย
  5. เลือกจุดที่ 2, 3 และ 4 และ ทำเหมือนจุดที่1
  6. เมื่อ calibrate ครบทั้ง 4 จุดแล้ว กด save
  7. หากต้องการตั้งฐานใหม่อีกรอบ สามารถกด Reset เป็นค่าจากโรงงานได้


บทความของเราเป็นอย่างไร ?