EP.9 (Advance) การตั้งค่าความหนาของผนังของชิ้นงาน รวมถึงรูปแบบของ Infill หรือโครงสร้างด้านในชิ้นงาน

ปรับปรุงล่าสุด 2 years ago โดย nattawat lohanumcharoen


บทความของเราเป็นอย่างไร ?