การดูแลรักษา

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

การดูแลรักษา

การทำความสะอาด

ปิดเครื่อง Snapmaker ก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
ด้านในแกนสไล้ด์

หลักจากทำงานแกะสลัก CNC จะมีฝุ่นเกาะเครื่องเป็นจำนวนมาก ให้ทำความสะอาดตามขั้นตอนดังนี้

1) หันด้านที่เป็นร่องลงพื้นและเขย่าให้เศษต่างๆหลุดออกมา

2) ถ้ายังมีเศษหลงเหลือในร่อง ให้ถอดแผ่นปิดแกน module ออก และใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดเศษฝุ่นออกให้หมด และยึดแผ่นปิดแกน module กลับลงตำแหน่งเดิม

module 3D Printing/Laser Engraving/CNC Carving จอสัมผัส ตัวเครื่อง แว่นนิรภัย

ใช้แอลกอฮอล์ชุบผ้าบางๆ ปาดเอาคราบสกปรกต่า่งๆหรือเศษฝุ่นออก

ฐานพิมพ์ 3D Printing
  • กรณีทาหรือพ่นกาวลงแผ่นฐานพิมพ์ ใช้น้ำเปล่าทาบนแผ่นสติ๊กเกอร์เพื่อให้กาวพองตัวและใช้เกรียงขูดเอาคราบกาวออก และเช็ดด้วยผ้าชุบแอลกอฮอล์ให้สะอาด
  • หากพิมพ์ไม่ค่อยติดแผ่นฐานพิมพ์ หรือมีรอยฉีกขาดเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้อีก ให้ทำการเปลี่ยนเป็นแผ่นฐานพิมพ์สติกเกอร์ใหม่
ฐานแกะสลัก

ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเศษเล็กๆออก และใช้แอลกอฮอล์ชุบผ้าบางๆ ปาดเอาเศษฝุ่นออก

การซ่อมแซม

อย่าซ่อมเครื่องเอง ยกเว้นกรณีซ่อมเครื่องตามวิธีที่ snapmaker แนะนำ และกรณีที่ต้องเปลี่ยนหัวฉีด ให้เข้าไปดูวิธีทำใน "ปัญหาและวิธีแก้" ของแต่ละ module

การเคลื่อนย้าย

หากต้องเคลื่อนย้ายเครื่อง snapmaker ต้องถอดประกอบและบรรจุในกล่องที่ได้มาตอนซื้อ พร้อมทั้งแปะเทปกาวให้แน่น หากใช้กล่องอื่น อาจทำให้เครื่อง snapmaker เสียหายและหลุดประกันได้

อื่นๆ

  • ที่แขวน Filamant ให้ขันสกรูให้แน่น ป้องกัน Filament ตก
  • ดอกกัด CNC เก็บดอกกัดในที่แห้ง เลี่ยงจุดที่มีความชื้น
  • ควรเก็บเครื่องให้อยู่ในช่วงอุณภูมิ -10 ถึง 48 องศา
  • ควรเก็บเครื่องให้อยู่ในช่วงความชื่น ไม่เกิน 75%
  • ควรเก็บเครื่องไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลวเป็นระยะเวลานาน
  • อย่างให้มีเศษฝุ่น เศษผม หรือชิ้นส่วนเล็กๆเกาะเครื่อง


บทความของเราเป็นอย่างไร ?