วิธีประกอบเครื่อง snapmaker original 1.0

ปรับปรุงล่าสุด 1 year ago โดย Bodin

รายการชิ้นส่วนและอุปกรณ์

ขั้นตอนการประกอบ

 1. ยึดฐานยางรองใต้เครื่อง
 2. ยึด Heated bed กับ Linear Module (เลือกชิ้นใดก็ได้จาก3ชิ้น) เพื่อประกอบเป็นแกน Y
 3. ยึดแกน Y ติดกับฐาน
 4. ยึดแกน Z ติดกับฐาน
 5. ยึดฐานวางจอสัมผัส
 6. ยึดแกน X เข้ากับแกน Z
 7. ยึด 3D Printing Module เข้ากับแกน X
 8. ยึดแผงควบคุมเข้ากับแกน Z
 9. ยึดที่แขวน Filament เข้ากับแกน Z
 10. เสียบสาย module ต่างๆ เข้ากับแผงควบคุมพร้อมใช้งาน
คำเตือน : ห้ามถอดสาย module ขณะเปิดเครื่อง
 1. อั๊พเดท firmware ก่อนใช้งานให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

ขั้นตอนการอั๊พเดท

A. ดาวน์โหลด firmware เวอร์ชั่นล่าสุดที่ ลิ้ง https://www.snapmaker.com/download/snapmaker1

B. แตกไฟล์ แล้วกด copy ไฟล์ update.bin ไปวางไว้ใน usb disk

C. ปิดเครื่องและเสียบ usb disk ในขั้นตอน B.

D. เปิดเครื่อง แล้วเช็คดูไฟ LED บนแผงควบคุม ถ้ากระพริบถี่ขึ้นจากปกติ แปลว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ


บทความของเราเป็นอย่างไร ?