fbpx

Docly

งานปริ้นออกมาแล้วเห็นเป็นเส้นเป็นรอนๆ

Estimated reading: 1 minute

ปัญหานี้จะสังเกตุได้ง่าย คืองานพิมพ์จะเห็นเป็นเส้นที่ชัดเจนระหว่างชั้น ซึ่งจะเกิดเป็นช่วงๆ ในบางครั้งเป็นช่วงที่เท่าๆกัน เช่นทุกๆ 5 มิลจะเห็นเป็นเส้นชัดขึ้นมา ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดได้จาก

  1. การฉีดพลาสติกที่ไม่สม่ำเสมอ อันนี้สามารถระบุได้เลยว่าเกิดมาจากเส้นพลาสติกที่ใช้ไม่ได้คุณภาพ คือใน 1 ม้วน มีส่วนที่ใหญ่และเล็กสลับกันไปมาตลอดทั้งม้วน ยกตัวอย่าง ถ้าเส้นพลาสติกมีขนาดที่ไม่เท่ากันเกิน 5% ของขนาดจริง จะทำให้พลาสติกที่ฉีดออกมามีการเปลี่ยนแปลงประมาณ 0.05 มิล เวลาพิมพ์งาน มอเตอร์ที่ดันเส้นพลาสติก จะหมุนในค่าที่ถูกกำหนดไว้แล้ว เป็นค่าคงที่ ที่โปรแกรม Slicer คำนวน แต่ถ้าเส้นพลาสติก ที่ใช้ มีขนาดไม่สม่ำเสมอ แล้วตอนพิมพ์ดันมาเจอส่วนที่ใหญ่ของเส้นพลาสติก หัวฉีดก็จะฉีดเส้นออกมา มากขึ้น ถ้าเจอส่วนที่เล็ก หัวฉีดก็จะฉีดออกมาน้อยลง ทำให้เกิดเป็นรอยชั้นสลับกัน ที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า วิธีแก้ ก็คือ หาผู้จำหน่ายเส้นพลาสติกที่มีคุณภาพ 
  2. อุณหภูมิหัวฉีดไม่นิ่ง ขึ้นๆลง ตลอดเวลา ส่วนใหญ่ เครื่องพิมพ์  3D Printer จะใช้ระบบ PID ในการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งการควบคุม PID นั้นส่วนใหญ่จะถูก Calibrate และกำหนดมาจากโรงงาน เพราะแต่ละเครื่องจะมีค่า PID ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ของการวางฮีทเตอร์และหัววัดอุณหภูมิ ค่าการเปลี่ยนแปลอุณหภูมิของหัวฉีดที่เหมาะสมสำหรับ 3D Printer นั้นควรจะอยู่ในระดับ +/- 2 องศา ไม่ควรเกินกว่านี้ ดังนั้นถ้าผู้ใช้มั่นใจว่าพลาสติกที่ใช้ได้คุณภาพ แต่ยังเจอปัญหานี้ ก็ลอง Calibrate ค่า PID ของหัวฉีดใหม่ ซึ่งเครื่องพิมพ์ 3D Printer ส่วนใหญ่จะมีเมนูในการทำฟังค์ชั่นนี้ 
  3. อีกปัญหาคือ แกน Z ที่พาหัวฉีดขึ้นลง มีปัญหา หรือมีการสึกหรอ ซึ่งปัญหานี้ ต้องติดต่อคนขายเครื่องพิมพ์ 3D Printer เพื่อทำการเปลี่ยนแกน Z หรือคัปปลิ้ง ที่ล็อคระหว่างมอเตอร์และแกน Z

Leave a Comment