Docly

งานพิมพ์ขยับหรือหลุดจากตำแหน่ง

Estimated reading: 1 minute 350 views

สำหรับปัญหานี้หลายคนอาจเคยเจอ และทำให้น่าหงุดหงิด พอสมควร ปัญหานี้เกิดมาจากที่ 3D Printer ส่วนใหญ่นั้นใช้ Stepping Motor ในการขับเคลื่อน ซึ่ง Stepping Motor นั้นจะไม่มีระบบ Feedback กลับในเรื่องของตำแหน่งที่หมุน ทำให้มอเตอร์ไม่รู้ว่า อยู่ตำแหน่งอะไร ซึ่งปัญหานี้ ศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า มอเตอร์หลุดสเต๊ป วิธีการแก้ปัญหา ถ้าเกิดพิมพ์งานแล้วเป็นแบบนี้คือ

  1. พิมพ์งานให้ช้าลง ผู้ใช้ส่วนใหญ่อยากพิมพ์งานให้เร็ว แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นมากมาย ถ้าพิมพ์เร็วเกิน อันที่เห็นได้ชัดๆ คือมอเตอร์หลุดสเต็ป ทำให้งานที่พิมพ์อยู่เสีย ซึ่งการแก้ปัญหาคือปรับค่าการพิมพ์ให้ช้าลง ในหลายๆโปรแกรมจะมีการตั้งค่าความเร็วในการพิมพ์แต่ละส่วนได้ ซึ่งการหลุดสเต็ปที่ผมได้สังเกตุมา จะเกิดตอนช่วงเดินเปล่า หรือช่วงที่หัวพิมพ์เปลี่ยนจุดพิมพ์ที่เรียกว่า Travel Speed ดังนั้นผู้ใช้ ถ้าเจอปัญหามอเตอร์หลุดสเต็ป ก็ลองลดค่าตรงนี้ลงมา ซึ่งค่านี้จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเครื่องพิมพ์
  2. อีกปัญหาที่ทำให้มอเตอร์เกิดอาการหลุดสเต็ปก็คือ ปัญหาทางด้านโครงสร้างและชุดอิเลคทรอนิคส์ที่ขับมอเตอร์ ส่วนใหญ่ 3D Printer นั้นจะใช้ระบบสายพายในการขับเคลื่อน เพราะ 3D Printer สามารถเคลื่อนที่ได้เร็ว เพราะไม่มีการรับโหลด เหมือนกับพวกเครื่อง CNC เพราะถ้าใช้ระบบสกรู จะทำให้การเคลื่อนที่ช้า ซึ่งการตั้งสายพานนั้น ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เครื่อง 3D Printer เดินได้เรียบ ถ้ามอเตอร์หลุดสเต็ป อาจเกิดได้จาก การตั้งสายพานที่ตึงเกินไป นอกจากการคั้งสายพานแล้ว ชุดบอร์ดอิเลกทรอนิคส์ขับมอเตอร์ ก็สามารถทำให้มอเตอร์หลุดสเต็ปได้ ส่วนใหญ่แล้วการจูนมอเตอร์นั้นจะทำมาจากโรงงาน แต่สำหรับผู้ที่สร้างเครื่องเอง ก็ต้องปรับแต่งค่าตรงนี้ให้เหมาะสมด้วย เพราะถ้าจูนค่ามากเกินไป มอเตอร์ก็จะร้อนได้เร็วและง่าย ทำให้มอเตอร์น็อค และหยุดได้

Leave a Comment