fbpx

Docly

หัวพิมพ์ฉีดพลาสติกออกมามากหรือน้อยเกินไป

Estimated reading: 1 minute

บางคนเคยเจอปัญหาที่ว่าเวลาพิมพ์งานแล้วเส้นขอบหรือผนังไม่ยอมชิดกันหรือมีช่องหว่างระหว่างผนัง เช่นพิมพ์ผนัง 3 รอบ พอพิมพ์เสร็จ มีช่องหว่างระหว่างตัวผนังเอง หรือพิมพ์งานแล้วเส้นออกมามากเกินจนล้นขอบออกมา ซึ่งปัญหาอาจเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้

  1. การระบุขนาดเส้นพลาสติกที่ไม่ถูกต้อง ตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นปัญหาสำคัญ สำหรับผู้ใช้บางคน อาจจะยังไม่รู้ว่าเส้นพลาสติกที่ใช้มีขนาดเท่าไหร่ ถึงแม้ว่า ข้างกล่องเส้นพลาสติกที่ผู้ผลิตระบุไว้ว่าเป็น 1.75 มิล หรือ 2.85 มิล แต่จริงๆ แล้วอาจไม่ใช่ เพราะอาจเกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ขนาดเส้นผิดจากความเป็นจริง เมื่อเราใส่ค่าขนาดที่ผิด โปรแกรมจะนำค่านี้ไปคำนวนปริมาตรที่จะดันเส้นพลาสติกลงมา ถ้าตัวเลขขนาดที่ผิด เส้นก็อาจจะไหลออกมาน้อยเกินความเป็นจริง หรือมากเกินความเป็นจริง ทำให้งานพิมพ์ออกมาไม่ได้ขนาด หรือผิดเพี้ยนไป ผมจะแนะนำลูกค้าตลอดว่า เส้นพลาสติกที่ซื้อมานั้น เขาระบุว่า 1.75 มิล แต่อาจจะไม่ใช่ ดังนั้นผู้ใช้ ควรจะทำการวัดเส้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเส้นพลาสติก ซึ่งวิธีวัดที่ง่ายๆ คือ ดึงเส้นพลาสติกออกมาประมาณ 1 -2 เมตร แล้วใช้เครื่องมือวัดขนาด ซึ่งให้วัดในหลายๆ จุด แล้วหาค่าเฉลี่ย แล้วจึงนำมาใส่ในโปรแกรม
  2. ให้เพิ่มหรือลด Extrusion Multiplier คำว่า Extrusion Multiplier นั้นถ้าให้อธิบายก็จะเหมือนกับ Flow rate ซึ่งมีค่าคงที่คือ 1 หรือ 100% กล่าวคือถ้าอยากให้เส้นออกมามาก ก็ให้เพิ่มค่าตัวนี้เข้าไป เส้นพลาสติก ก็จะออกมามากขึ้น ถ้าลดค่าตัวนี้ เส้นก็ออกมาน้อยลง จริงๆแล้ว การหาค่าที่เหมาะสมของค่าตัวนี้ จะทำให้พิมพ์งานออกมาได้ขนาดตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งการใส่ค่าตัวนี้ สามารถทำได้โดยถ้าอยากให้ฉีดมากขึ้นกว่าเดิม 5% ก็ให้ใส่เป็น 1.05 (ใส่ 105 ในโปรแกรม Cura) หรืออยากให่ลดลง 10% ก็ให้ใส่ 0.9 (ใส่ 90 ในโปรแกรม Cura)เส้นพลาสติกแต่ละประเภทจะมีค่านี้ไม่เท่ากัน เช่นพลาติก PLA โดยส่วนใหญ่จะมีค่าประมาณ 0.9 ส่วน ABS จะมีค่าอยู่ที่ 1 จริงๆแล้วค่านี้ ผู้ใช้สามารถจะนำไปใช้ในการ Calibrate หัวฉีด เพื่อให้ฉีดงานออกมาได้ขนาด ซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป

Leave a Comment