Docly

หัวฉีด ฉีดพลาสติกออกมาไม่สม่ำเสมอ

Estimated reading: 1 minute 546 views

ปัญหานี้อาจจะพบได้บ่อยๆ คือพิมพ์งานเสร็จแล้ว เห็นเส้นขาดเป็นช่วงๆ หรือไม่ก็เห็นเป็นรอยคลื่นบนผิวงาน ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดขึ้นมาได้หลายสาเหตุ

  1. เส้นพลาสติกพันกันหรือทับกัน อันนี้ผมบอกเลยว่า ผู้ใช้ทุกคนอาจเคยเจอ อาจจะเจอในรูปของเส้นพลาสคิกมันพันกันในม้วน หรือไม่เส้นพลาสติกทับติดกัน ทำให้เวลาพิมพ์งาน ชุดดันเส้น พยายามดันเส้นลงมา แต่เส้นพลาสติกพันกัน ไม่ยอมคลายตัว ทำให้เส้นไม่ออกมาจากหัวพิมพ์ ซึ่งกรณีอาจทำให้หัวพิมพ์ตันได้ เพราะเส้นพลาสติกนั้นติด และถูกหลอมละลายอยู่ที่จุดเดียว ทำให้กลายเป็นคาร์บอนและอุดตันในหัว ดังนั้น ก่อนใช้เส้นพลาสติก ก็ลองสังเกตุดูว่ามีการพันกันไหม โดยทดลองดึงเส้นออกมาจากม้วนดู
  2. หัวฉีดตัน ก็เป็นสาเหตุให้เส้นพลาสติกออกมาไม่สม่ำเสมอได้เช่นกัน บางครั้งเส้นพลาสติกอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเช่นฝุ่น ที่เกาะบนเส้น ซึ่งฝุ่นเป็นของแข็งและสามารถอุดตันที่หัวฉีดได้ หรือาจทำให้เส้นพลาสติกออกมาน้อยลง หรือออกบ้าง ไม่ออกบ้าง ซึ่งการแก้ไข อาจใช้ลวดเล็กๆ หรือสายกีตาร์ แหย่ไปที่รูหัวฉีด อีกอย่างคือการเก็บรักษาเส้นพลาสติก ไม่ให้โดนฝุ่น
  3. การตั้งค่า Retraction ที่มากเกินไป ซึ่งปัญหานี้จะเกิดกับโมเดลที่มีช่องว่างเยอะๆ หรือมีการเปลี่ยนจุดพิมพ์ที่มากเกิน เพราะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนจุดพิมพ์หรือ Retract เส้นพลาสติกจะถูกดึงกลับเข้าไปในหัวฉีด และถ้าระยะที่หัวพิมพ์เปลี่ยนจุดพิมพ์ไม่ได้ยาวมาก เส้นพลาสติกจะถูกดึงเข้าและออกซ้ำๆ ตรงจุดเดิม  ซึ่งจะทำให้เส้นพลาสติกเกิดอาการช้ำและขาด  การแก้ไขปัญหาคือ ลดระยะ Retraction ลง รวมไปถึง เพิ่มระยะช่องว่างของการเปลี่ยนจุดพิมพ์ให้มากขึ้น  
  4. ค่าความละเอียดในการพิมพ์งานสูงเกินไป เช่นตั้งค่าความละเอียดไว้ที่ 0.01 มิลหรือประมาณ 10 ไมครอน ซึ่งตรงนี้ถือว่าสูงมากทำให้หัวฉีด ฉีดเส้นไม่ออกเพราะช่องหว่างเลเยอร์นั้นเล็กมาก ทำให้เส้นพลาสติกออกมายาก ดังนั้นก็ไม่ควรตั้งค่าความละเอียดในการพิมพ์สูงเกินไป
  5. ใส่ค่า Extrusion Width หรือ Flow Rate สูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งถ้าใส่ต่ำเกิน เช่น รูหัวฉีดขนาด 0.4 มิล แต่ใส่ Extrusion Width ที่ 0.2 มิล หรือ Flowrate 50% โปรแกรมจะไม่สามารถคำนวนได้ว่า จะให้ชุดดันเส้น ดันเส้นลงมาเท่าไหร่ กล่าวคือ โปรแกรมจะสั่งให้ดันบ้าง ไม่ดันบ้าง ทำให้เส้นออกมาไม่คงที่ แต้่ถ้าใส่มากเกินไป มอเตอร์ดันเส้นจะพยายามหมุนเส้นออกมาให้มาก แต่ออกได้ไม่คล่อง เพราะรูหัวฉีดที่มีขนาดเล็ก ก็จะทำให้เส้นออกมาไม่สม่ำเสมอเช่นกัน ?กฎสำหรับการตั้งค่า Extrusion Width และ Flow Rate นั้นควรอยู่ที่ประมาณ 100 – 150%
  6. อีกปัญหาคือเส้นพลาสติกไม่ได้คุณภาพหรือเสื่อมคุณภาพ พลาสติกที่ใช้พิมพ์นั้น ส่วนใหญ่จะสามารถดูดความชิ้นได้ ถ้าปล่อยไว้นาน โดยไม่เก็บในกล่อง เมื่อเส้นมีความชิ้น เวลาพิมพ์งานจะได้ยินเสียง หรือเห็นฟอง ออกมาจากหัวพิมพ์ เพราะมีน้ำในเส้น และน้ำก็เดือดที่อุณหภูมิ 100 องศา ซึ่ง 3D Printer หัวพิมพ์จะใช้เกิน 100 องศาอยู่แล้ว ทำให้เวลาพิมพ์งานเกิดการสะดุดของเส้น ทำให้เส้นออกมาไม่คงที่

Leave a Comment