fbpx

Docly

ด้านบนสุดของงานปริ้น มีรอยขูดจากหัวฉีด

Estimated reading: 1 minute

สำหรับปัญหานี้ผู้ใช้อาจจะไม่ค่อยเจอ ซึ่งปัญหาตรงนี้เกิดจากหัวพิมพ์เปลี่ยนจุดพิมพ์และหัวพิมพ์นั้นขูดพลาสติก ตอนที่กำลังย้ายจุดพิมพ์ ทำให้เห็นเป็นรอย ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดได้จาก

  1. หัวพิมพ์ฉีดพลาสติกออกมา มากเกินไป หรือที่เรียกว่า Over Extrusion ซึ่งในส่วนนี้ได้อธิบายไว้แล้ว วิธีแก้คือให้ผู้ใช้ลองลดค่า Extrusion Multiplier ลง หรือบางโปรแกรมอาจเรียกว่า Flow rate
  2. ลองเพิ่มค่า Z-Hop สำหรับผู้ใช้บางคนอาจจะยังไม่เคยใช้ค่านี้ จริงๆแล้วค่านี้ก็เป็นตัวสำคัญอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ เพราะค่าตัวนี้ จะเป็นการกำหนดให้หัวพิมพ์ ยกขึ้นให้พ้นตัวงานก่อน ที่จะทำการเปลี่ยนจุดพิมพ์ ซึ่งผมเคยอธิบายกับลูกค้า พลาสติกนั้นเวลาพิมพ์ในส่วนที่เป็นมุมแหลมหรือส่วนปลายของงาน จะเป็นจุดที่เย็นช้าที่สุด เพราะความร้อนจะสะสมที่มุมเสมอ ทำให้เย็นช้า เมื่อเย็นช้าสุด ตรงส่วนปลายจะยกหรือแอ่นขึ้น เมื่อเย็นตัวก็จะแข็ง ซึ่งถ้าตั้งค่า Z-Hop เป็น 0 นั้น เวลาหัวพิมพ์ ย้ายตำแหน่งพิมพ์ ก็จะไม่ยกหัว แล้วถ้าโปรแกรม คำนวนแล้วว่าต้องเดินผ่านจุดที่แอ่น หัวพิมพ์ก็จะชนเข้ากับงาน ซึ่งอาจทำให้มอเตอร์หลุดสเต็ปได้ ดังนั้นควรตั้งค่านี้ให้อยู่ระหว่าง 0.1 – 1 มิล ขึ้นอยู่กับประเภทของ เครื่องพิมพ์ 3D Printer 

Leave a Comment