fbpx

Docly

แนะนำโปรแกรมที่จำเป็น

Estimated reading: 1 minute

สำหรับ Section นี้จะเป็นส่วนเสริมที่อยากให้ลูกค้าหรือผู้ใช้ควรจะรู้หรือทราบไว้ เพื่อที่จะช่วยให้การใช้งานเครื่องปริ้น 3 มิติ รวมถึงเครื่องอื่นๆที่ทางร้านจำหน่าย ได้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งทางร้านจะแนะนำทั้งโปรแกรมที่จำเป็น รวมไปถึงโปรแกรมที่อนุญาติให้ ทีมงานทางร้าน สามารถ Remote เข้าไปที่เครื่อง เพื่อทำการแก้ไขหรือตั้งค่าให้

โปรแกรมสำหรับซ่อมไฟล์โมเดล 3 มิติ
โปรแกรมสำหรับซ่อมไฟล์โมเดล 3 มิติ

สืบเนื่องมาจากโปรแกรมที่ใช้ออกแบบโมเดล 3 มิติ นั้นมีหลายตัว ทำให้เวลาในการบันทึกหรือ Export ไฟล์มาเพื่อใช้พิมพ์กับเครื่องปริ้น 3D

Leave a Comment