fbpx

Docly

การตั้งค่า Z-Offset หรือระยะหัวฉีดกับฐานพิมพ์งานให้เหมาะสม

Estimated reading: 1 minute

หลังจากที่ทำ Calibrate ฐานพิมพ์แล้ว ผู้ใช้อาจจะต้องมาตั้งหรือบอกระยะห่างที่เหมาะสมระหว่าง ฐานพิมพ์และหัวพิมพ์ ซึ่งถ้าตั้งค่านี้ไม่ดี จะทำให้มีปัญหาในการพิมพ์ ซึ่งปัญหาจะมีอยู่ด้วยกัน 2 อย่าง คือ หัวฉีดห่างไป กับ หัวฉีดชิดไป ในกรณีที่หัวฉีดห่างไป เวลาพิมพ์ เส้นพลาสติก จะไม่ติดฐานพิมพ์ ทำให้ชิ้นงานหลุดออกมา ส่วนถ้าหัวฉีดชิดเกินไป เวลาพิมพ์จะไม่มีเส้นออกมา หรือถ้าเส้นออกก็จะออกมาแบบไม่เรียบ ทำให้หัวฉีดขูดกับงาน จนทำให้หัวฉีดเสียหายได้ 

Leave a Comment