วิธีการ Calibrate ตั้งฐานพิมพ์แบบ Manual (Advance)

สำหรับผู้ใช้บางคน อาจจะมีปัญหาว่า ทำการ Calibrate ฐานพิมพ์ไปแล้ว แต่ยังเจอปัญหา ที่ว่าหัวพิมพ์ฉีดพลาสติก ติดในบางส่วนของพื้นที่พิมพ์ หรือด้านหน้าพิมพ์ติด แต่ด้านหลังเส้นไม่ออก ซึ่งถ้าเกิดกรณีนี้ อาจจะต้องใช้วิธีการปรับฐานแบบ Manual ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมี ก็คือ กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม