การทำความสะอาดลูกยาง ที่อยู่ในตลับใส่เส้นพลาสติก

การทำความสะอาดลูกยาง จะช่วยขจัดปัญหาของเศษพลาสติกที่อาจจะเข้าไปติดในท่อ หรือชุดดันเส้น ถ้าใช้เครื่องบ่อยๆ ก็ควรทำความสะอาดลูกยางทุกๆ อาทิตย์ จะช่วยลดอาการติดขัดในการดันเส้นพลาสติกลงไปได้