fbpx

Docly

การใส่และเปลี่ยนเส้นพลาสติกแบบ Refill ลงไปในตลับ

Estimated reading: 1 minute

ข้อดีของเครื่อง Sindoh ก็คือ ตัวเส้นพลาสติกถ้าใช้เส้นยี่ฮ้อ Sindoh เอง จะสามารถนำเข้าไปบรรจุอยู่ในตลับใส่เส้นได้ ซึ่งข้อดีก็คือ ตัวเครื่องจะรู้ว่า เส้นที่ใส่อยู่ในตลับคือเส้นอะไร แล้วจะไปตั้งอุณหภูมิการใช้งานให้เอง เวลาโหลดเส้นเข้าและออก รวมไปถึงแจ้งเตือนผูัใช้ ในกรณีที่ไฟล์ที่ทำมา ไม่ตรงกับเส้นที่อยู่ในตลับ นอกจากนั้น ตัวเส้นที่ใส่ในตลับ จะมี Chip ที่ให้ตัวเครื่องสามารถอ่านและเขียนทับลงไปได้ ทำให้รู้ว่าเส้นที่อยู่ในตลับเหลือเท่าไหร่ และเพียงพอต่อการพิมพ์งานหรือไม่ ถ้าไม่พอตัวเครื่องก็จะขึ้นเตือนที่หน้าจอก่อน ข้อดีอีกอย่างของการมีตลับใส่เส้นก็คือ สามารถป้องกันฝุ่น และความชื้นจากภายนอก

Leave a Comment