fbpx

Docly

เครื่อง Sindoh 3DWOX1

Estimated reading: 1 minute

ในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องทั้งหมด ตั้งแต่การ Calibrate เครื่อง จนถึงการใส่เส้นพลาสติก นอกจากนั้นยังมีในของการแก้ไขเบื้องต้น ซึ่งผู้ใช้สามารถทำได้ด้วยตัวเอง 

Leave a Comment