fbpx

Docly

EP13. (Advance) การตั้งค่าการปูฐานหรือ Raft เพื่อช่วยให้งานพิมพ์ยึดติดกับฐานได้แน่นขึ้น

Estimated reading: 1 minute

Leave a Comment