fbpx

Docly

EP9. การตั้งค่าในส่วนของ Speed ในโหมด Custom (Advance)

Estimated reading: 1 minute

Speed หรือความเร็วในการพิมพ์ เป็นอีกค่าที่สามารถปรับได้ ในโปรแกรม Cura นั้นสามารถที่จะแยกความเร็วในการพิมพ์แต่ละส่วนได้ ซึ่งการปรับค่า Speed ก็ขอให้คำนึงถึง โครงสร้างเครื่องที่เราใช้ด้วย เพราะถ้าปรับให้เร็วมาก ตัวเครื่องที่โครงสร้างไม่แข็งแรง อาจจะเกิดการสั่นคลอน และไปกระทบต่อผิวงานที่พิมพ์ออกมา รวมไปถึงลดอายุการทำงานของเครื่อง ซึ่งจะทำให้ต้องมีการบำรุงรักษาที่บ่อยขึ้น

ขอให้คำนึงไว้ว่า เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถพิมพ์งานติดต่อกันได้เป็นเวลาหลายๆวัน ดังนั้นก็ไม่ควรไปเร่งความเร็วในการพิมพ์ขึ้นมามากเกินไป เพราะถ้าพิมพ์เร็วเกินไป แล้วงานเสีย ก็จะทำให้เสียทั้งเวลาและเส้นพลาสติกที่ใช้

สำหรับการตั้งค่า Speed ในโปรแกรม Cura จะมีค่าต่างๆให้ปรับดังนี้

Print Speed

ค่าในช่องนี้ จะเป็นค่าหลักที่จะไปสัมพันธ์กับค่าอื่นๆ ซึ่งถ้าให้อธิบายง่ายๆ ก็คือความเร็วเฉลี่ย ที่อยากจะใช้งาน การปรับค่าในช่องนี้ จะไปทำการเปลี่ยนแปลงค่าความเร็วอื่นๆให้อัตโนมัติ โดยจะอ้างอิงจากสูตรในโปรแกรม Cura ซึ่งความเร็วสำหรับที่ใช้ในโปรแกรม Cura จะมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร / วินาที เช่น 60 หมายความว่า หัวพิมพ์จะเคลื่อนที่ไป 60 มิลลิเมตรหรือ 6 เซนติเมตร ใน 1 วินาที

  • Infill Speed: ความเร็วในการพิมพ์โครงสร้างด้านในหรือ Infill ซึ่งโครงสร้างด้านใน จะอยู่ในชิ้นงาน พิมพ์เสร็จจะมองไม่เห็น ซึงก็อาจจะเพิ่มความเร็วได้
  • Wall Speed: ในส่วนของ Wall Speed ก็คือความเร็วในการพิมพ์ผนังหรือขอบด้านนอกชิ้นงาน ซึ่งจะแบ่งออกมาเป็น
    • Outer Wall Speed: ผนังด้านนอก ซึ่งเป็นผนังที่มองเห็นด้วยตา และเป็นผนังที่สัมผัสได้ ค่าในช่องนี้ ก็ไม่ควรจะเร็วมาก
    • Inner Wall Speed: ผนังด้านใน ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตา ก็อาจจพิมพ์ได้เร็วกว่า ผนังด้านนอก หรือ Outer Wall Speed
  • Top / Bottom Speed: คือความเร็วในการพิมพ์ผนังที่อยู่ด้านบนและด้านล่าง รวมไปถึงผนังที่อยู่บนสุดและล่างสุด เป็นเส้นที่พิมพ์ชิดกัน ซึ่งตรงนี้มองเห็นด้วยตา และถูกสัมผัสหรือจับได้ ก็ต้องพิมพ์ให้ช้าหน่อย เพื่อให้ได้ผิวงานที่ดี
  • Support Speed: คือความเร็วในการพิมพ์เส้นรองรับหรือ Support ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่พิมพ์เสร็จแล้ว ต้องแกะทิ้ง ดังนั้นอาจจะพิมพ์ได้เร็วกว่าพวกผนัง แต่ไม่ควรเกินความเร็วของ Print Speed ที่ตั้งไว้ตอนแรก เพราะถ้าพิมพ์เร็วเกิน แล้วทำให้ Support ล้มหรือเสียหาย ก็จะทำให้งานพิมพ์ไม่เสร็จเหมือนกัน

Travel Speed

สำหรับ Travel Speed คือค่าความเร็วในการพิมพ์หัวเปล่า หรือการเปลี่ยนตำแหน่งพิมพ์ของหัวพิมพ์ จากจุดนึงไปอีกจุดนึง ซึ่งการเคลื่อนที่ของ Travel จะไม่มีการฉีดพลาสติกออกมา ซึ่งตรงนี้จะสามารถใช้ความเร็วได้มาก แต่ถ้าใส่มากเกินไป ก็อาจจะทำให้หัวพิมพ์ เคลื่อนที่หลุดจากตำแหน่งได้ ทำให้พิมพ์งานต่อที่เดิมไม่ได้ หรือที่เรียกกันว่า หลุดเสต็ป

การเพิ่มความเร็วในส่วนของ Travel สามารถที่จะช่วยลดปัญหา การเกิดใยพลาสติกที่พาดไปมาระหว่างงานได้

Initial Layer Speed

กลับมาเจอคำว่า Initial อีกแล้ว ซึ่งค่าในช่องนี้ ก็คือ ความเร็วในการพิมพ์เลเยอร์แรก แค่เลเยอร์เดียว สำหรับเลเยอร์แรก ส่วนใหญ่ จะกำหนดให้พิมพ์ช้า ไม่พิมพ์ไว้ เพราะต้องการให้เส้นพลาสติกมีเวลา ในการยึดติดกับฐานได้ดี นอกไปจากนั้นเส้นพลาสติกที่ฉีดออกมาจากเลเยอร์แรก จะมีความกว้างกว่ารูหัวฉีดเล็กน้อย เพื่อให้มีเนื้อพลาสติกในการยึดเกาะกับฐานพิมพ์ ดังนั้นถ้าใส่ค่าให้พิมพ์เร็ว ก็อาจจะทำให้หัวฉีดไม่สามารถดันพลาสติกออกมาได้ทัน ทำให้งานในเลเยอร์แรกเสีย และพิมพ์ต่อไปไม่ได้

Skirt / Brim Speed

ค่าความเร็วใยการพิมพ์เส้นตีขอบเขตและพังผืด เพิ่มเนื้อให้กับฐานโมเดล ซึ่งค่าตัวนี้ ก็การพิมพ์ Skirt และ Brim จะอยู่ในชั้นแรกเสมอ ดังนั้นควรจะตั้งความเร็วให้เท่ากันกับ Initial Layer Speed

Enable Acceleration Control

สำหรับค่าในช่องนี้ จะเกี่ยวกับอัตราการเร่งของหัวฉีด ซึ่งจะให้โปรแกรมเป็นตัวจัดการ หรือจะใช้ค่าสูงสุดใน Firmware ที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งอัตราการเร่ง ก็เหมือนการขับรถ ถ้ากดคันเร่งให้จมและเร็ว รถก็จะพุ่งไปข้างหน้า ได้เร็ว แต่อาจจะมีการกระชากหรือกระตุก ซึ่งถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ ก็จะส่งผลกับชิ้นงานที่พิมพ์ อาจจะเห็นเส้นไม่สม่ำเสมอ ซึ่งการเลือกใช้ ก็ขึ้นอยู่กับ Firmware ในเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ใช้ สำหรับเครื่อง Artillery ทุกรุ่น ไม่ต้องเลือก

Enable Jerk Control

สำหรับ Jerk นั้นจะตรงข้ามกับ Acceleration ซึ่ง Jerk จะช่วยเตรียมการหยุดการเคลื่อนที่ของหัวพิมพ์ ก่อนที่จะหัวพิมพ์จะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ ซึ่งถ้าเปรียบกับการขับรถ ก็เหมือนกับการเหยียบเบรค ถ้าเหยียบเบรคตื้น รถก็จะค่อนๆเบรค แต่ถ้าเหยียบเบรคลึก รถก็จะหยุดแบบชะงัก ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน ซึ่งค่าในช่องนี้ ก็จะมีเหมือนกับ Acceleration ถ้ามีการเลือก ก็จะให้โปรแกรมเป็นตัวควบคุม แต่ถ้าไม่เลือก ก็ใช้ค่าใน Firmware ของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับเครื่อง Artillery ทุกรุ่น ไม่ต้องเลือก

Leave a Comment