fbpx

Docly

EP8. การตั้งค่าในส่วนของ Material ในโหมด Custom (Advance)

Estimated reading: 1 minute

ในส่วนของ Material หรือเส้นพลาสติกที่ใช้ ก็จะเกี่ยวกับอุณหภูมิหรือความร้อนเป็นหลัก ซึ่งการตั้งค่า ก็จะมีไม่มาก ส่วนใหญ่ ก็แค่เลือกอุณหภูมิให้ตรงกับเส้นพลาสติกที่ใช้ ถ้าไม่รู้ ก็ให้เลือกค่ากลางๆ ระหว่างช่วงอุณหภูมิที่ทางผู้ผลิตเส้นกำหนดมา เช่น ช่วงอุณหภูมิของเส้น Polylite PLA อยู่ที่ 190-230 องศา ก็อาจจะเลือกใช้ค่ากลางๆ 215 มาใช้ก่อน

การเลือกค่าอุณหภูมิในการฉีดนั้น ท่าให้ดีควรจะทำการฉีดโมเดลทดลองที่เรียกว่า Temp Tower หรือ Temp Calibration Tower เพื่อดูค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเส้นนั้นๆ ต่อให้เป็นเส้นพลาสติกชนิดเดียวกัน แต่คนละสี ค่าอุณหภูมิที่ใช้ฉีดอาจจะต่างกันก็ได้ การทำ Temp Tower จะช่วยให้รู้ว่าเส้นที่กำลังจะใช้ ควรใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะดีต่องานที่ฉีด

การทำ Temp Tower นั้นจะเป็นต้องอาศัยหลักในการ G-Code เข้าไปช่วย ไม่สามารถโหลดโมเดลมาแล้ว Slice ไปพิมพ์ได้ ซึ่งวิธีการทำไฟล์สำหรับพิมพ์โมเดล Temp Tower สามารถที่จะเข้าไปดูในวิดีโอส่วนของ Tip and Trick ได้

Printing Temperature

อันนี้เป็นค่าอุณหภูมิสำหรับหัวฉีด ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่เลเยอร์ที่ 2 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพิมพ์งานเสร็จ

ชนิดเส้นพลาสติก อุณหภูมิหัวฉีดที่แนะนำ
เส้นพลาสติก PLA
210 องศาเซลเซียส
เส้นพลาสติก PETG
235 องศาเซลเซียส
เส้นพลาสติก ABS
245 องศาเซลเซียส
เส้นพลาสติก Nylon
250 องศาเซลเซียส
เส้นพลาสติก PC
270 องศาเซลเซียส

Printing Temperature Initial Layer

อย่างที่เคยบอกไว้ในบทความก่อนหน้าว่า ถ้าเจอคำว่า Initial จะหมายถึง ชั้นแรกชั้นเดียว หรือ First Layer นั่นหมายถึง อุณหภูมิสำหรับฉีดพลาสติกในเลเยอร์แรก แค่เลเยอร์เดียว เหตุผลที่มีค่านี้ให้ตั้ง ก็เพราะว่า เลเยอร์แรกนั้นสำคัญที่สุด ดังนั้น ถ้าเส้นออกมาร้อนหน่อย ก็จะทำให้เส้นละลาย ติดกับฐานได้ดีและแน่นหนาขึ้น ทำให้ชิ้นงานไม่หลุดระหว่างพิมพ์ ซึ่งค่าตัวนี้แนะนำให้ตั้งให้มากกว่า 5-10 องศาของค่า Printing Temparature

Initial Printing Temperature และ Final Printing Temperature

ค่า 2 ตัวนี้ จะใช้กับเครื่องที่มี 2 หัวฉีด ซึ่งจะไม่ขออธิบายลงไปในรายละเอียด

Build Plate Temperature

ค่าในช่องนี้จะเป็นค่าสำหรับการตั้งค่าฐานทำความร้อน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับพลาสติกที่ใช้พิมพ์ ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่เลเยอร์ที่ 2 ไปเรื่อยจนกว่าจะพิมพ์งานเสร็จ

ชนิดเส้นพลาสติก อุณหภูมิฐานพิมพ์ที่แนะนำ
เส้นพลาสติก PLA
60 องศาเซลเซียส
เส้นพลาสติก PETG
85 องศาเซลเซียส
เส้นพลาสติก ABS
100 องศาเซลเซียส
เส้นพลาสติก Nylon
50 องศาเซลเซียส
เส้นพลาสติก PC
110 องศาเซลเซียส

Build Plate Temperature Initial Layer

ในส่วนนี้ ก็จะเป็นค่าอุณหภูมิความร้อนของฐานพิมพ์เฉพาะเลเยอร์แรก แค่เลเยอร์เดียว ซึ่งเมื่อผ่านเลเยอร์นี้ไป ตัวเครื่องก็จะปรับอุณหภูมิไปใช้ค่า Build Plate Temperature แทน ซึ่งค่าในช่องนี้ ส่วนใหญ่ จะตั้งให้มีค่าเท่ากันกับค่า Build Plate Tempature

Leave a Comment