Docly

EP8. การปรับความเร็วและอุณหภูมิรวมถึงการเปลี่ยนเส้นระหว่างพิมพ์งาน

Estimated reading: 1 minute 205 views

ระหว่างที่เครื่องปริ้นกำลังทำงานอยู่นั้น ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหรือจูนเครื่องได้ อย่างเช่น การเพิ่มและลดอุณหภูมิที่ฐานพิมพ์ รวมไปถึงการปรับแต่งความเร็ว การเปิด ปิดไฟ รวมไปถึงการเปลี่ยนเส้นระหว่างพิมพ์ ก็สามารถทำได้

Leave a Comment