fbpx

Docly

EP7. ขั้นตอนการเตรียมเครื่องและการปริ้นงาน

Estimated reading: 1 minute

ก่อนที่จะเริ่มพิมพ์งานนั้น ผู้ใช้ควรจะตรวจเช็คฐานพิมพ์ก่อนทุกครั้ง ฐานพิมพ์จะต้องสะอาด ไม่มีเศษพลาสติกติดอยู่ ถ้าจะทำความสะอาด ก็ใช้แอลกฮอล์ล้างแผล เช็ดที่ฐานก่อนทุกครั้ง เพื่อขจัดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ที่ฐานพิมพ์ออก่อน หลังจากที่ฐานสะอาดแล้ว ก็อาจจะใช้กาวสำหรับ 3D printer ทาไปที่ฐานก่อน เพื่อให้ชิ้นงานพิมพ์ติดอยู่กับฐานได้แน่นที่สุด ไม่หลุดระหว่างที่เครื่องกำลังปริ้นงานอยู่ หลังจากที่เตรียมฐานพิมพ์เสร็จแล้ว ก็แค่เลือกไฟล์ที่ บันทึกมาจากโปรแกรม Slicer แล้วก็กดพิมพ์ได้เลย

Leave a Comment