fbpx

Docly

EP8. การปรับแต่งและจูนเครื่องระหว่างพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้น Artillery

Estimated reading: 1 minute

ระหว่างที่เครื่องปริ้นกำลังทำงานอยู่นั้น ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหรือจูนเครื่องได้ อย่างเช่น การเพิ่มและลดอุณหภูมิที่ฐานพิมพ์ รวมไปถึงการปรับแต่งความเร็ว การเปิด ปิดไฟ รวมไปถึงการเปลี่ยนเส้นระหว่างพิมพ์ ก็สามารถทำได้

Leave a Comment