fbpx

Docly

EP5. การ calibrate หรือการตั้งฐานพิมพ์สำหรับเครื่องเครื่องปริ้น Artillery

Estimated reading: 1 minute

การตั้งฐานพิมพ์นั้นเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับเครื่องปริ้น 3 มิติ ซึ่งตัวเครื่องปริ้น Artillery ทั้ง 2 รุ่น เมื่อประกอบเสร็จแล้ว จำเป็นต้องตั้งฐานพิมพ์ก่อน ซึ่งจะแบ่งการตั้งฐานเป็น 2 แบบ คือ แบบหยาบ ที่ใช้มือหมุน ตัวขันด้านล่าง เพื่อปรับให้ฐานพิมพ์ได้ระนาบหรือตั้งฉากกับหัวพิมพ์เสียก่อน ซึ่งการตั้งแบบหยาบ จะตั้งตามมุมทั้ง 4 มุมของฐานพิมพ์ เมื่อตั้งแบบหยาบเสร็จแล้ว ก็จะเป็นการตั้งแบบละเอียด ก็คือ เป็นการบอกระยะห่างที่เหมาะสม ระหว่างหัวฉีดกับฐานปริ้น ว่าควรจะมีระยะห่างเท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้ ถ้าตั้งไม่ดี จะเกิดปัญหา เส้นพลาสติกที่ฉีดออกมา อาจจะชิดเกินไป หรือไม่ก็ เส้นพลาสติกไม่ยอมติดฐาน เพราะหัวฉีดห่างเกิน ซึ่งการตั้งฐานปริ้น ควรจะใส่ใจและให้เวลาในส่วนนี้มากหน่อย เพราะจะช่วยให้งานที่ปริ้น ติดฐานได้แน่น ไม่หลุดระหว่างพิมพ์ แถมยังพิมพ์งานได้เต็มพื้นที่จริงๆ

Leave a Comment