fbpx

Docly

EP2. การใช้ฟีเจอร์ One Click Print สำหรับมือใหม่

Estimated reading: 1 minute

สำหรับฟีเจอร์นี้ เหมาะสำหรับมือใหม่ ที่ไม่เคยใช้เครื่องปริ้น 3 มิติแบบเรซิ่นมาก่อน และไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร การใช้ฟีเจอร์นี้จะมาช่วยผู้ใช้มือใหม่ โดยที่โปรแกรม Preform จะทำการหมุนงาน / สร้าง Support และจัดเรียงงานพร้อมหาตำแหน่งในฐานพิมพ์ ให้เองแบบอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถเริ่มใช้เครื่องได้ทันที  

Leave a Comment